Nyheter

Belysningsföretaget Meltron träffar avtal med ISAP i USA

Meltron har träffat en överenskommelse med Industrial Security Alliance Partners Inc (ISAP) och ingått avtal rörande ett Joint Venture och en licens för Meltrons produkter för den amerikanska marknaden.

Diskussionerna med ISAP har vuxit fram under mer än ett år då företagen utvecklat det ömsesidiga kunnandet om varandras teknologier och produktportföljer och sett den betydande potentialen i att kombinera dessa på den amerikanska marknaden. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg för Meltron.

Industrial Security Alliance Partners är ett privat företag baserat i San Jose i Kalifornien och har fyra bolag inom säkerhets- och övervaknings teknik med ett flertal produkter och även utbildning av militär, polis och annan rättsvårdande personal. Exempelvis utvecklar och levererar ISAP högupplösande kamerasystem, lasrar, positioneringssystem och andra säkerhets- och övervakningssystem för kritisk infrastruktur inom många sektorer:

– Industrianläggningar inom olja och gas, kemi, kärnkraftverk och många andra typer av anläggningar med strikta krav på tillträdeskontroll och säkerhet

– Flygplatser, hamnar, elnät, vattenförsörjning och andra anläggningar inom infrastruktur med liknande strikta krav på övervakning och tillträdeskontroll

– Gränskontroll, rättsväsende och militära installationer och fordon mm.

ISAP har under många år byggt upp relationerna och förtroendet hos amerikanska kunder och myndigheter och är välkänt inom underrättelseorganen och försvars- och utrikesdepartementen för hög kvalitet och tillförlitlighet.

JV-bolaget bildas av ISAP med 70 % andel och med 30 % för Meltron och kommer att verka under namnet Meltron USA LLC. ISAP tillför resurser inom marknad och försäljning samt företagsledning med ISAPs VD Brian Kelly som VD för Meltron USA. Meltron tillhandahåller teknik och produkter. Meltron USA kommer att tillverka, marknadsföra och sälja Meltrons produkter till amerikanska kunder och myndigheter inom ramen för ett licensavtal med Meltron.

– Integrationen av ISAPs produkter med Meltrons avancerade belysningssystem kommer att kraftigt förbättra prestanda i ISAPs kamera- och övervakningssytem i många olika tillämpningar. En prototyp, kallad Longhorn (se bild), har redan utvecklats för att demonstrera prestanda för potentiella kunder. Vi tycker det öppnar en väldigt spännande potential, säger Brian Kelly, VD för ISAP. Jag är övertygad om att vi snart kommer att sälja för många miljoner dollar.

– Överenskommelsen med ISAP är ett genombrott och erkännande av Meltrons avancerade belysnings- och optiska teknik och är en mycket stor möjlighet för Meltrons produkter, inte bara för säkerhet och övervakning utan för många olika användningar inom industri och offentlig sektor, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Vi ser fram emot ett intensivt samarbete med våra kollegor inom ISAP.

Fakta:

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.