Nyheter

Storsatsning för uppgraderat elnät i Stockholmsregionen

Ökad tillväxt, nya bostadsområden och industrier samt en ökad elektrifiering ställer större krav på elnätet. För att möta detta och ett redan ansträngt kapacitetsläge inleder Vattenfall Eldistribution nu ett omfattande uppgraderingsarbete i Stockholmsregionen.

Ombyggnationer av transformatorstationer, nybyggnation och uppgradering av befintliga elledningar samt spänningshöjning av elnätet till 130 kV är förutsättningar för en trygg elförsörjning och tillväxtplanerna i Stockholms län.

Stockholmsregionen står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag och industriområden vilket skapar ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att hantera tillväxten krävs att Vattenfall Eldistributions regionnät förstärks.

– Kapacitetsläget är i dag ansträngt i Stockholmsregionen och vi gör nu nödvändiga investeringar för att möta den ökade efterfrågan på el i de kommuner där vi har elnät. Vi är flera aktörer som tillsammans behöver bygga en trygg elförsörjning för framtiden. Nu tar vi ett första steg och gör ett antal viktiga uppgraderingar runt om i Stockholms län, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution AB.

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt. För att möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet, har Vattenfall Eldistribution upprättat en utvecklingsplan som bland annat omfattar regionnätet i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo (Uppsala län), Knivsta (Uppsala län), Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Österåker kommuner. Under de kommande 10-15 åren ska företaget genomföra en omfattande förnyelse och utbyggnad av sitt regionnät.

– Ett historiskt högt och snabbt byggande i kombination med en ny industrialisering byggd på el, är en stor utmaning att hantera inom ramen för de begränsningar som finns i dagens elnät. Genom moderniseringsarbetet löser vi på sikt kapacitetsbristen och möjliggör en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Stockholmsregionen, säger Jan Karlsson, projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB.

Att bygga elnät är ett långsiktigt arbete som ofta innebär långa tillståndsprocesser innan arbetet kan påbörjas. För att kunna planera verksamheten och bygga den infrastruktur som behövs, har företaget behov av en förstärkt dialog med både Länsstyrelsen och kommunerna om framtida bygg- och expansionsplaner. Därför besöker nu företaget berörda kommuner för att informera och inleda dialog.

– Vi behöver samverka med kommunerna och ta del av deras planer och tillväxtprognoser i tidigt skede, samt skapa förutsättningar för snabbare tillståndsprocesser för att minimera handläggningstiderna i våra infrastrukturprojekt, säger Jan Karlsson.