Nyheter

Kärnborrning på Viscaria i Kiruna påbörjas

Copperstone har inlett kärnborrningen på Vicaria. Organisationen har inför kampanjen förstärkts med en fulltidsanställd fältassistent.

Borrningarna kommer att utföras av Kati OY och avser initialt upp till 8 000 meter kärnborrning med avsikt att ökas till 22 000 meter fram till december 2020.

Kärnborrningskampanjen inleds med VDD0201 (hängvägg till fotvägg på A-zonen) tisdagen den 17 september. De första kemiska resultaten på de olika elementen i den grunda sulfidmalmen på A-zonen förväntas under andra halvan av oktober och därefter löpande.

– Vi har nu en stabil grund att stå på, med god finansiering, kontrakterade konsulter och nödvändig personal samt tillstånd och förankring hos lokala intressen. Vi tar heder av att jobba i samklang med närområdet, med hänsyn till miljöintressen och med stort kostnadsfokus. I nästa steg ska vi rekrytera en chefsgeolog för bolaget och en projektledare för Viscaria-projektet, kommenterar VD Michael Mattsson.