Nyheter

Stålåret 2019: Nu laddar vi om

Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och valutaeffekter är några områden som har påverkan. Om detta och om mycket annat kopplat till marknaden för stål och metaller skriver Max Fjaestad i BE Groups senaste marknadsanalys.

Mitt garage har det senaste året varit ockuperat av ett sportbilsprojekt. Inte mitt eget, utan sonens. Men det har varit kul att följa hur bilen tagit form, steg för steg, och igår var den plötsligt färdigbyggd. Det är bara besiktning kvar. Med känslan av tillfredställelse som ett avslutat projekt innebär, kommer också ett slags tomhet: Vad sker nu?

Jag ska ladda om, städa ur garaget och sedan starta ett båtbygge!

Lite samma sak gäller för oss i stålbranschen: semestern är över och vi laddar för en höst med hårt arbete.

Det har talats och skrivits mycket om högre malmpriser. Olika siffror har nämnts, men de är inte helt enkla att relatera till. För att förstå gjorde jag lite efterforskningar. Som källa använde jag SBB Platts Steel Price Analyzer.

Den första september 2018 var spotpriset för brasiliansk malmpellets (”SB01095 – Raw Materials/ Iron ore pellet / Brazil export”) 103,12 USD per ton. Enligt Worldsteel Association behövs det 1 370 kg malm för att göra ett ton stål. Det betyder att malmkostnaden var cirka 141 USD per ton stål. Första augusti 2019 kostade samma pellet 160,09 USD eller nästan 220 USD/t stål. Det är 78 USD/t högre kostnad!

Om vi startar jämförelsen vid årsskiftet är ökningen mer än 50 USD/t stål. Verken köper naturligtvis inte allt råmaterial till spotpriser, men min tanke är ändå att detta är huvudorsaken till den minskade lönsamhet som flera Europeiska plåtproducenter presenterat i sina kvartalsrapporter.

Om vi fortsätter med återblickarna, rapporterar medlemmarna i Stål & Metallföreningen att man tillsammans sålt knappt 629 000 ton stål från sina lager under de första sju månaderna av 2019. Det är en minskning med 2,3 procent jämfört med 2018. Däremot har försäljningen av produkter levererade direkt från verk ökat 2,7 procent till drygt 89 000 ton.

Den senaste analysen från MEPS publicerades 19 juli. För platta produkter spår de att spotpriserna kommer minska med 5–7 EUR per ton under juli och sedan succesivt öka med cirka 30 EUR/t till första oktober. Stabila priser i oktober och november följt av ytterligare ökning om 10 EUR per ton till första januari. För långa produkter ser de en snarlik utveckling, men med ett prisfall om 5 EUR/t från första oktober till 1 november. Även för långa produkter spås en uppgång till 1 januari. Sammantaget kvarstår intrycket från förra utgåvan. Det finns i nuläget inga tecken på radikala prisförändringar.

Var och en kan själv slå upp tidningarnas affärssidor och där läsa om alla möjliga skräckscenarier vilka kan tänkas ha påverkan på konjunkturen, men alla kan väl inte slå in? I alla fall inte samtidigt.

En sak som är säker det är att BE Group ställer ut på Elmia Subcontractor i Jönköping 12–15 november. Hoppas vi ses där!

MAX FJAESTAD
PRODUKT & INKÖP
BE GROUP SVERIGE

PS: Bilprojektet är en replika av Lotus Super Seven. Den består av idel kända material: 25 mm fyrkantsrör och 1 mm aluminiumplåt runt en tvåliters Fordmotor med dubbla förgasare.