Nyheter

ESS inleder installationsarbeten i Långa Instrument-hallen

I går överlämnades Långa instrument-hallen till forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) från byggpartnern Skanska, vilket är en viktig milstolpe i byggprojektet. Kurt Clausen, Vice-Chair ESS Council, John Womersley, ESS Director General, Andreas Schreyer, ESS Science Director och Skanskas Projektdirektör Per Smidfelt deltog i ceremonin, tillsammans med forskare och ingenjörer från ESS och dess in kind-partners från hela Europa. Firandet markerar att grundläggande installationsarbeten inletts för att förbereda för forskningsinstrumenten på ESS.

Den flervetenskapliga forskningsanläggningen ESS, som byggs i Lund och baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla, kommer att från 2023 leverera forskning i världsklass och öppna vägen för forskningsgenombrott inom områden som miljö, hälsa, material och energi.

Över 200 forskare och ingenjörer som jobbar med att designa och bygga ESS världsledande instrument firade i går överlämnandet av Experimenthallen, ett stort steg närmare instrumentinstallationer. Många av de närvarande gästerna är i Lund den här veckan för att delta i tredagarskonferensen IKON17 (17thIn-kind Contributions Meeting for Neutron Science for Instruments), som samlar representanter från ESS och dess många in-kind partners för att diskutera instrumentutveckling. Huvuddelen av ESS instrument kommer att levereras som in kind-bidrag, som utvecklats och byggts på forskningsinstitut runtom i Europa och en del av medlemsländernas finansiering av ESS.

– Överlämnandet av Långa Instrument-hallen är en viktig milstolpe på vägen mot att producera forskning från 2023, säger John Womersley, ESS Director General. Vi går från byggnation av hallen till installationsarbeten, i nära samarbete med våra partners i medlemsländerna, som bygger den mesta instrumenteringen. Vi är fast beslutade att tillsammans göra ESS till ett landmärke för europeisk vetenskap.

De 15 forskningsinstrumenten i ESS-projektet, alla unika och optimerade för att ge specifika forskningsdata, fördelas över tre experimenthallar i forskningsanläggningen. Experimenthallen som Skanska överlämnat till ESS kommer att hysa åtta instrument, alla drygt 160 meter långa. Dessa instrument behöver placeras på ett längre avstånd från målstationen, det vill säga själva neutronkällan, för att uppnå hög detaljrikedom i forskningsresultaten, till exempel atomär upplösning på en karta över ett protein. Instrumenten är specialiserade på olika typer av experiment och kan användas inom en rad forskningsområden, som biomolekyler, bränsleceller, batteriforskning och nya kvantdatormaterial.

– Tillsammans med våra in kind-partners runtom i Europa har vi förbundit oss att leverera 15 instrument för forskning med neutroner som möjliggör enastående vetenskapliga resultat, säger Andreas Schreyer, ESS Science Director. Vi har redan jobbat i många år med ESS instrumentsvit, och flera års hårt arbete återstår, men det här är ett enormt kliv framåt.

Under gårdagens ceremoni överlämnande Skanskas Projektdirektör Per Smidfelt ett nyckelkort för att symbolisera att byggnaden nu övergår till ESS. Installationsarbeten har redan inletts för att förbereda för de åtta långa instrumenten som så småningom kommer att fylla hela den magnifika bågformade Experimenthallen, som är cirka 140 meter bred och 13 meter hög. Instrumentens former har markerats på golvet, så under eventet kunde de närvarande få en uppfattning om de olika instrumentens placering och storlek.

– För mig personligen känns detta oerhört stort, eftersom jag innan jag kom till ESS var med och utvecklade instrumentet BEER, som kommer att installeras just i den här hallen, säger Andreas Schreyer, ESS Science Director. När jag står här i dag ser jag framför mig hur våra experimenthallar fylls med världsledande instrument och toppforskare som levererar forskning i världsklass.

De omfattande installationsarbetena fortsätter framöver för att förbereda för instrumenten i experimenthallen. Tidigare i år monterades en traverskran på 10 meters höjd, som ska användas vid såväl instrumentinstallationer som drift. I slutet av året får ESS också fullt tillgång till de två laboratoriebyggnaderna i anslutning till Långa Instrument-hallen, där forskarna kommer att förbereda sina prover inför experimenten.

Den flervetenskapliga Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS kommer att innebära helt nya och oöverträffade forskningsmöjligheter inom materialforskning för forskare från hela världen, till gagn för utvecklingen av till exempel bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material.