Nyheter

Så påverkas Norden av orkanen Dorian

Ovädret i Florida och handelskriget mellan USA och Kina sätter sin prägel på de nordiska kraftpriserna den här veckan.

Väderprognoserna är samstämmiga: Leta reda på paraplyet – för vi kan vänta oss en hel del regn framöver. En rad lågtryck står på kö för att dra in över Skandinavien. Däribland orkanen Dorian, som just nu härjar utanför Floridas kust.

Det här skriver Entelios.

Billigare gas
På råvarumarknaden är det bara priset på gas som har sett en nedgång den senaste veckan. I Europa finns det nu många leverantörer av flytande naturgas (LNG) och gaslagren är relativt fulla.

Den globala gasmarknaden har utvecklats under det senaste decenniet. Tidigare var gasmarknaderna mer koncentrerade på rörgas. Rörgas är gas som transporteras genom rör och detta begränsar givetvis frakten. LNG har gjort gasmarknaderna mer integrerade med varandra. LNG fraktas globalt av en allt större fartygsflotta. För Europa har detta bidragit till ett ökat utbud av gas och därmed lägre gaspriser.

Goda signaler
Trump skruvade nyligen upp importtullen för produkter från Kina. Förra veckan tillkännagav Kina att man inte har för avsikt att svara på ökningarna i importtullen. Detta besked fick ett positivt mottagande på en rad finansiella marknader och skapade förväntningar om en deskalering av handelskriget mellan de båda länderna.

Ner, upp, ner
Regnvädret, handelskriget och god tillgång på gas är sammanfattningsvis det som just nu sätter störst prägel på kraftpriserna i Norden. Väderprognoserna pressar ner priserna på spotmarknaden och för de närmast kommande perioderna, men det är lite mer brus som stör bilden när det gäller kontrakten längre fram i tid. Ökad tillgång på gas i Europa bidrar också till att dra ner kraftpriserna. Signalerna från Kina tycktes ett tag bidra till en uppgång i kraftpriserna, genom att leda till ett lyft på både aktie- och råvarubörsen, men uppgången visade sig vara kortvarig och priserna är nu tillbaka där de var före Kinas tillkännagivande.