Nyheter

Luna lanserar handverktyg för smidigare säkring

Nästan alla hantverkare i Sverige och Norge arbetar regelbundet på en höjd av två meter eller mer. Enligt en undersökning har 70% av dem någon gång tappat ett handverktyg från hög höjd. Samtidigt är det ytterst få, bara 11%, som alltid säkrar sina verktyg. Avsaknaden av infästningspunkter anges som den viktigaste anledningen – det går helt enkelt inte att säkra verktygen på ett effektivt sätt.

Ett tappat handverktyg kan orsaka allvarliga skador på människor och material, och skapar kostsamma avbrott i arbetet. Luna lanserar nu ett nytt sortiment handverktyg för att komma tillrätta med problemet. Verktygen är förberedda för smidigast möjliga säkring och dessutom anpassade till nordiska klimatförhållanden.

– Det finns flera skäl till att hantverkare inte säkrar sina handverktyg, säger Lars Svantesson, Sortimentschef på Luna. Verktygen inte är gjorda för att säkras, det tar tid, utrustningen är i vägen – och många är osäkra på hur man gör. Lunas nya handverktyg är en effektiv lösning på alla de problemen.

Enkelhet, säkerhet och ergonomi utmärker de nya handverktygen från Luna. Fästpunkterna är utformade för snabb och effektiv säkring, samtidigt som de inte begränsar användarens rörelsefrihet. Samtliga nya verktyg är utvecklade för att användas tillsammans med Luna ZeroDrop™, Lunas eget system för infästningar och säkerhetslinor.

Initialt lanseras under hösten ett stort antal handverktyg inom produktgrupperna snickarhammare, slagverktyg, mätband, knivar, yxor, handsågar och tvingar. Förutom de smarta infästningspunkterna har verktygen friktionszoner för bra grepp i alla väder – och slitstyrkan som krävs för det nordiska klimatet.