Nyheter

”Pappers utspel saknar verklighetsförankring”

– Pappers utspel idag om löneutrymmet i kommande avtalsförhandlingar saknar helt verklighetsförankring. Det säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna i en kommentar.

– Vi ser framför oss en världsekonomi som viker och det finns stora orosmoln och globala risker. Dessutom är produktiviteten svag i Sverige. Vi har en negativ produktivitetstrend och det är en oroande utveckling, understryker Per Hidesten och fortsätter:

– Dessutom finns det risker som påverkar världsekonomin och som nu realiseras – handelskrig, brexit, kraftig inbromsning i den kinesiska ekonomin, sjunkande BNP-siffror från Tyskland, samt politisk instabilitet i flera länder. Det är den verklighet som vi tar med oss i avtalsförhandlingarna.

– Parterna måste ta ansvar och komma överens om avtal som stärker industrins konkurrenskraft på lång sikt och detta sker inom ramen för Industriavtalet, säger Per Hidesten.

– Om vi ska behålla industrijobben i Sverige måste vi fortsätta växla ned löneökningstakten. Vi är en exportberoende sektor – i princip allt som produceras exporteras och vi verkar på en global marknad. Därför har vi inte råd med högre löneökningar i Sverige, jämfört med våra viktigaste konkurrentländer, avslutar han.