Nyheter

EUROMAT 2019 kopplar ihop materialvärlden

EUROMAT 2019 förs några sessioner per dag på ett intressant interaktivt sätt. Runt om på konferensområdet sitter stora skärmar, kallade ”posters”.

Runt dessa samlas intresserade besökare och det hålls spännande och informativa föreläsningar om olika ämnen. Dessa kortare ”poster sessions” drar mycket folk och ibland är det till och med svårt att ta sig fram för att se skärmen. Åhörarna hamnar nära föreläsaren och det blir en mer avslappnad och familjär stämning.

Industrin hade en egen session under onsdagen. Där presenterade olika företag sig och lyfte innovationer och produkter. Bland annat stod företrädare för Ovako, Horiba, Thermofisher och Sandvik Materials Technology på scenen och presenterade sig och sina produkter.

Vibhor Atreya, Avanish Chandan och Rodolfo da Silva Manera är doktorander som besöker EUROMAT för första gången. De är mycket nöjda med konferensen.

– EUROMAT är den typ av konferens som kopplar samman hela världen när det gäller idéer och material. Jag ser konferensen som en möjlighet att bli uppdaterad om olika material och vilken forskning som utförs, säger Avanish Chandan, National Metallurgy Center Jamshedpur/India.

Alla tre lyfter vikten av att se och höra om material utanför sitt eget specialområde.

– Konferensen täcker alla aspekter av olika typer av material och olika användningsområden. Och det är viktigt, eftersom jag kommer från stålsektorn, att lära mig om senaste uppdateringar inom andra material, säger Vibhor Atreya, TU Delft i Nederländerna.

EUROMAT är en viktigt hub för nätverkande för konferensbesökarna. Man möts och samtalar över materialgränser och knyter nya kontakter både privat och professionellt.

– Chanserna för nätverkande är mycket bra. EUROMAT har också gett mig en möjlighet att lära mig mer om andra material och förstå hur vi kan förbättra processer oavsett material, säger Rodolfo da Silva Manera, University of Birmingham.

EUROMAT 2019, som anordnas av SFMT, Svenska föreningen för materialteknik, går av stapel på City Conference Center vid Norra Bantorget i Stockholm och pågår till och med 5 september.