Nyheter

Besöksnäringens utmaningar och digitaliseringen driver fram fördjupat samarbete

Ett väl fungerande samarbete mellan Planday och Hogia finns redan idag, och nu förstärks det ytterligare. Marknadens växande behov inom primärt restaurang- och hotellnäringen är det som driver den positiva organiska utvecklingen och fördjupar de två bolagens samarbeten i att lösa branschens utmaningar. Exempel på de lösningar som Planday och Hogia bistår med är verktyg för schemaläggning, tidregistrering, löne-rapportering och arbetsgivarintyg, med hjälp av digitala innovationer och över trettio års beprövad metodik.

Mellan 2000-2017 har antalet sysselsatta inom besöksnäringen ökat med 64% eller i absoluta tal 66 000 personer. Det kan jämföras med den övriga arbetsmarknaden som växte med 21% samma period. Totalt arbetar över 200 000 inom näringen. Ser man till tillväxtviljan hos hotell & restaurang (rapport som tillväxtverket publicerade 2018-10) så kommer branschen fortsätta att växa betydligt mer. Hela 85,5 procent i näringen har tillväxtvilja.

– Besöksnäringen växer så det knakar, vilket är en utmaning för branschen. Samtidigt som det är positivt med en så stark sysselsättningstillväxt. Därmed blir också kompetensförsörjningen och att kunna behålla sin personal oerhört betydande, vilket är en stor utmaning för de allra flesta. Genom nöjda medarbetare skapar man bättre kundupplevelser som ger ökad försäljning och mer tillväxt, men som även skapar en attraktivare bransch och arbetsgivare. Nöjda medarbetare får vi genom att nyttja digitaliseringen rätt samt att följa dom lagar och regler som finns för dom anställda. Självklart så är även korrekt lön viktig, likaså korrekt semesterersättning/semesterhantering. Och det är här som vi kan bistå branschen med våra beprövade lösningar, säger Ali Mohammadi, Partner Channel Manager på Planday.

Fem fördelar med Plandays och Hogias lösningar:
· Integrationen mellan Planday och Hogias lönesystem skapar ett sömlöst arbetsflöde från schemaläggning, tidregistrering/tidrapportering i Planday till beredning av lön i Hogias lönesystem och digitala utskick av lönespecifikationer till alla medarbetare. Den anställde kan få sin lönespecifikation direkt till en app i mobiltelefonen. Medarbetare som är anslutna till Kivra kan välja att få sina lönespecifikationer till sin digitala brevlåda.

· Arbetstagaren kan enkelt registrera via en app när han/hon ska på semester, är sjuk eller byter pass. Hantering av lagar och regler förenklas då stöd finns direkt i lönesystemet. Det handlar till exempel om hantering av arbetsgivaravgifter, arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), karensavdrag – stora lagförändringar under 2018/2019.

· Det finns också en direkt koppling till arbetsgivarintyg.nu som förenklar. Arbetsgivare behöver inte fylla i intyget manuellt utan uppgifterna levereras automatiskt vid ett knapptryck till arbetsgivarintyg.nu. Arbetstagaren kan sedan hämta intyget för att skicka in till sin a-kassa. En värdefull funktion för arbetsgivare med stor personalrotation och med många säsongsanställda och tillfälligt anställda. Fullt stöd mot/för/till Visitas kollektivavtal.

· Lösningen ger en tydlig överblick, bra uppföljning, analys av nyckeltal, full kontroll över intäkter i relation till personalkostnader i realtid.

· Hogia har utvecklat lönesystem i över 30 år.

– Som arbetsgivare inom besöksnäringen, men även inom handelsbranschen, finns flera utmaningar i den löpande löneadministrationen med bemanning, schemaläggning, semesterberäkning samt olika kollektivavtal för personalen. De båda branscherna har stor omsättning av personal, med många säsongsanställda. Lön samt bemanningsfrågor är viktiga områden och här kan vi dra nytta av den digitala utvecklingen. Vi har över trettio års erfarenhet i att utveckla väl fungerande lönesystem samt bistå med värdefull rådgivning. Det säger Mathias Petersson, Bolagschef Hogia Hotel & Restaurant Systems.