Nyheter

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, som ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Bergförstärkningsgruppen utför arbeten både under och ovan jord. Företaget har specialistkompetens inom bergförstärkning, betongsprutning, bergskrotning, injektering, jordförankring, borrning och sprängning.

Norrbottens Bergteknik och Bergförstärkningsgruppen har samarbetat under många år där Bergförstärkningsgruppen varit underleverantör och utfört sina tjänster åt Norrbottens Bergtekniks kunder.

– Vi är väldigt glada över förvärvet och det känns mycket naturligt eftersom vi känner varandra väl och har samarbetat under flera års tid. Jag välkomnar Bergförstärkningsgruppen till koncernen Nordisk Bergteknik och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans i nya uppdrag, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– För Bergförstärkningsgruppen är det en mycket passande affär. Både verksamheten och alla medarbetare hamnar i ett större sammanhang och får goda möjligheter att växa och utvecklas inom koncernen, säger Emil Fredriksson, ägare och VD för Bergförstärkningsgruppen.