Nyheter

Moelven: Fokus på kostnadseffektiv drift

Moelven Industrier ASA har ett stabilt första halvår bakom sig med ett rörelseresultat på NOK 309,1 miljoner.

– Mycket tyder på att resten av året blir mer oförutsägbart, säger koncernchef Morten Kristiansen.

Moelven omsatte 5 539,8 miljoner norska kronor under årets första sex månader. Det är en minskning med 233,6 miljoner norska kronor jämfört med 2018. Rörelseresultatet på NOK 309,1 miljoner är dock ungefär detsamma som 2018 (NOK 308,9 miljoner).

Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA lyfter fram det osäkra världsekonomiska läget som en del av förklaringen till den förändrade omsättningen.

– Handelskonflikten mellan USA och Kina och Brexit-situationen skapar en mer oförutsägbar marknad för trävaror som används inom industrin. I Centraleuropa har stora stormfällningar och barkborreangrepp lett till att mer timmer än vanligt avverkas, vilket har påverkat priserna. I både Norge och Sverige har vi erfarit en del försenade starter av lägenhetsprojekt baserade på byggmoduler. Samtidigt är det glädjande att efterfrågan på byggvaror ligger på samma nivå som under det goda fjolåret. Det påverkar halvårsresultatet i positiv riktning, förklarar Kristiansen.

Under de senaste åren har Moelven genomfört ett förbättringsprogram och arbetar ständigt med att förbättra företagsstrukturen för att skapa så hållbara och konkurrenskraftiga enheter som möjligt.

– Vi kommer nu att intensifiera vårt fokus på kostnadseffektiv drift. På en mer osäker marknad måste vi arbeta mer effektivt för att få ned produktionskostnaderna, säger Kristiansen.

I 120 år har Moelven visat att koncernen hela tiden utvecklas, och under andra kvartalet har företaget passerat flera milstolpar. I april tecknade Moelven Pellets AS ett långsiktigt avtal med den svenska koncernen SCA som omfattar hela fabrikens produktionsvolym. Mjøstårnet har fått officiellt erkännande från den internationella skyskrapa organisationen CTBUH att byggnaden är världens högsta trähus. Före sommaren kunde Moelven Byggmodul AS fira leveransen av modul nr 90 000, och flera av koncernens företag har firat 100-årsjubileum. Moelven Töreboda och Moelven Våler är två av dem.

– Vår förmåga och vilja till förändring är grunden till vår framgångsrika historia och kommer också att vara nyckeln till att vi levererar hållbara produkter och lösningar framöver, säger Morten Kristiansen.