Nyheter

Livscykelhantering för hårdvara från A till Ö underlättar

Hårdvara som tjänst är lösningen för utmaningarna under hårdvaruenheters livscykler, från inköp till skrotning. Tjänstemodellen ger lägre kostnader och frigör tid för IT-avdelningen, skriver Dynabooks Kenni Ramsell.

Kraven ökar på CIO:er att visa att IT påverkar lönsamheten positivt, trots det förväntar sig beslutsfattare oförändrade budgetar för IT-inköp i år. Det visar en undersökning från mjukvaruföretaget Spiceworks.

De som är lyckliga nog att få större budgetar förväntas investera i nya teknikområden som AI, edge- och molnlösningar. Samtidigt är hårdvara, speciellt bärbara datorer, fortsatt en viktig del av IT-strategin för organisationer som vill förse sina anställda med moderna, mobila och säkra enheter som ökar produktiviteten.

Se möjligheterna
För att lyckas krävs det nytänkande. Att välja enheter baserat på jämförelse mellan inköpspris och funktionalitet räcker inte. Det gäller att utgå i från hur enheterna passar in i helheten i organisationen och att undersöka hur partners kan bidra till att minska kostnader, under enheternas hela livscykler.

Nyckeln till framgång är hårdvara som tjänst, där man förenklar livscykelhanteringen för enheterna genom att betala för dem löpande, till exempel per månad. Tjänstemodellen leder inte bara till sänkta kostnader, utan bidrar även till att frigöra tid för IT-avdelningen.

Ett sätt att sänka kostnader är att köpa konfigurationstjänster, så att enheterna är klara för användning direkt. Det kan inbegripa att konfigurera systemmjukvara, till exempel i BIOS, för specifika nätverks- och säkerhetskrav. Körklara enheter frigör inte bara tid för IT-avdelningen, de bidrar till lugn och ro för alla.

Riktigt körklar
Att få ut enheterna till användare så att de kan börja jobba direkt kan också ta mycket tid och leda till avbrott i arbetet. Även den uppgiften kan köpas som en tjänst och utföras av erfarna tekniker som kan föra över data från äldre enheter, med mera.

Väl i bruk behöver enheterna administreras och underhållas. Supporttjänster som fås vid behov minskar risken för kostsamma avbrott, till en låg kostnad. Sådana tjänster kan innefatta reparationer på plats och att få utbytesenheter levererade.

Specialiserade tjänsteföretag kan dessutom erbjuda portaler som ger överblick över pågående ärenden. Lägg till det robusta tjänster för dataåterställning, till exempel efter cyberattacker och handhavandefel, så minskar risken för kostsamma avbrott.

Och till sist, även hanteringen av äldre enheter – som ska kasseras på ett säkert, ekonomiskt och hållbart sätt – kan utföras som en tjänst. Effektiv livscykelhantering för hårdvaruenheter leder till lägre kostnader, förbättrad säkerhet, ökad hållbarhet och högre produktivitet. Och anställda kan känna sig trygga med att support finns tillgänglig när de behöver den.

Av Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook