Nyheter

Nya NSK spårkullager för elmotorer ökar energieffektiviteten

Den låga energiförbrukningen för elektriska drivenheter är ett viktigt mål i många industriella tillämpningar, och rullningslager kan bidra till att uppnå ett sådant mål.

NSK lanserar nu en ny serie spårkullager som genererar upp till 80 % mindre energiförlust, en faktor som har en positiv effekt på elmotorns energieffektivitet.

Innan denna lansering genomförde NSK en intensiv undersökning av parametrarna som påverkar lagrens energiförlust och drog ett antal intressanta slutsatser. Som ett resultat använder den nya lagerserien nytt fett som har utvecklats speciellt för friktionsminskning, medan fettpåfyllningsnivån också har optimerats.

Jämfört med ett konventionellt spårkullager, visar NSK:s nya högeffektiva lager 60 % mindre friktion vid användning av stålhållare. Om en plasthållare används minskas den inre friktionen ytterligare, nästan 80 %. Som ytterligare fördel ökas livslängden med det nya fettet med en faktor 2,7.