Nyheter

Epiroc utvidgar produktionsanläggning i Örebro

Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, kommer att utöka en av sina huvudsakliga tillverkningsenheter, i Örebro, för att stärka produktiviteten och säkerställa långsiktig effektivitet.

Epiroc kommer att utvidga och konsolidera produktionskapacitet som används av divisionen Surface and Exploration Drilling, inklusive att bygga en ny större byggnad för montering och kontor. Produktionseffektiviteten kommer att stärkas i processen. Totalt innebär det en anläggningsexpansion på cirka 10 000 kvadratmeter. Konstruktionen börjar i år och invigning sker med start 2021. Knappt 400 personer arbetar på anläggningen som är belägen i Norra Bro i Örebro.

– Med denna investering säkerställer vi att den här strategiska produktionsplatsen blir så produktiv och effektiv som möjligt på lång sikt, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef. Det gör att vi kan möta våra kunders behov ännu snabbare och bättre.

Utrustning som för närvarande tillverkas vid denna produktionsanläggning inkluderar ovanjordsborriggar för stenbrott, gruvdrift och anläggning, såsom SmartROC och FlexiROC. I framtiden kommer anläggningen också att tillverka prospekterings- och geoteknisk borrutrustning.

Den nya investeringen följer andra nyligen genomförda investeringar av Epiroc i Örebro. I maj tog Epiroc första spadtaget för en ny värmebehandlingsanläggning för bergborrmaskiner. Under 2018 invigde bolaget sitt kontrolltorn, en högteknologisk samarbetsarena för kunder och partners där de tillsammans med Epiroc kan utveckla lösningar för att göra gruv- och infrastrukturverksamhet mer produktiv, effektiv och säker.

Epiroc sysselsätter mer än 2 000 personer i Örebro, av en global arbetskraft på cirka 14 000.

Bild: Epiroc