Nyheter

Low-code konceptet etablerat – ny Gartner-rapport är beviset

I en ny rapport från Gartner rankas leverantörerna av low-code-plattformar. Rapporten fyller en viktig pedagogisk funktion, genom en definition av low-code. Bland ledarna i Gartners rankning finns OutSystems som är specialiserat på low-code.

Hur vet man att ett nytt teknikområde har blivit så pass etablerat att det är rimligt för de flesta CIOer att investera i det? Det bästa tecknet är att det välkända analysföretaget Gartner börjar ranka leverantörerna inom området i en så kallad ”Magic Quadrant”, (kvadrant eller ”fyrfältare” för att prata svenska).

Precis det har hänt vad gäller low-code-plattformar. Namnet på rapporten som beskriver den nya rankningen är Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, 2019.

Vad är low-code? Det är fortfarande ett relativt okänt begrepp för många som arbetar med IT och utveckling av applikationer. Här kommer Gartner in i bilden med en definition av begreppet. Enkelt uttryckt handlar det om plattformar som förenklar automatisering och ger större flexibilitet för företag. Det görs genom snabb och enkel utveckling av applikationer. Snabbheten och enkelheten kommer sig av det inte behövs lika mycket programkod, ibland ingen alls, som i traditionella miljöer som Java och Microsofts Net.

I vanlig ordning delar Gartner in leverantörerna i den nya kvadranten efter hur kompletta deras visioner är och hur bra deras produkter är (ability to execute). Leverantörer som lyckas i både kategorierna hamnar i den åtråvärda kvadranten som benämns Ledare. I ledarkvadranten återfinns OutSystems, Mendix, Salesforce och Microsoft. De två första är specialiserade på low-code, Salesforce är mest känt för sin molntjänst för kundvård (CRM). Microsoft håller som bekant på med det mesta inom IT.

Att Gartner intresserar sig för low-code är ett tecken på flera saker, inte minst att det handlar om ett teknikområde som är tillräckligt moget för att slå igenom på allvar, inte minst bland stora kundföretag och organisationer. Förutom uppenbara anledningar att satsa på low-code, som snabb och enkel utveckling, så ger den här typen plattformar en chans att komma runt problemen med att rekrytera utvecklare. Om det behövs så mycket programkod, så behövs det helt enkelt inte så många utvecklare.

Low-code innebär också bättre möjligheter för slutanvändare att engagera sig i utvecklingsprojekt, både som initierade deltagare i projektgrupper och som utvecklare på egen hand. Det ökar chansen för att de applikationer som byggs ska bli ändamålsenliga.

Att OutSystems är en av de fyra ledarna motiverar Gartner med att företaget har en plattform som klarar utveckling av stora applikation, så kallade enterpriseapplikationer för så väl traditionella IT-miljöer, som för molnet, för hybridmiljöer och för mobiler. Mångsidigheten lyfts fram. Ett exempel på det är att kunna bygga batchlösningar, vilket går ut att köra stora jobb med många operationer i en följd. Ett annat exempel är stöd för både Amazons molnplattform och Microsofts Azure. Lägg till det en hög grad av innovation, gott om tilläggslösningar och goda vitsord från kunder.

Den matnyttiga rapporten från Gartner ger ett lättillgängligt sätt för de som är intresserade att sätta sig in i low-code-området. Utmärkande för utvärderingen som rapporten beskrivs är att den är mycket omfattande, med fokus på avancerade lösningar för stora företag och organisationer. Det som skiljer de fyra ledarna åt är främst att de har olika balans mellan funktionalitet i dag och visioner inför framtiden. OutSystems har en jämn balans mellan de båda huvudkriterierna.