Nyheter

Azelios teknologi breddas till både sol och vind

Azelio offentliggjorde under Q2 en lösning för att ladda sitt lager även med elektricitet, en viktig nyhet utöver de lagda planen. Den möjliga användningen för Azelios teknologi breddas därmed till både sol och vind samt fler geografier.

Azelios VD Jonas Eklind tilldelades priset för Mission Innovation Champion för Sverige.

Ett avtal har tecknats med en säljagent för försäljning av Azelios teknologi för att leverera hållbar el till sjukhus i Afrika. I Pakistan undertecknades i närvaro av Sveriges ambassadör en avsiktsförklaring om tillförlitlig elförsörjning i landet. Dialoger har initierats med bland andra Världsbanken och UNHCR.

Generellt finns en ökande insikt om behovet av en kraftig global utbyggnad av mikrogrid-system för pålitlig baskraft, inte minst som alternativ till dagens dyra och smutsiga diesel. Detta ökar uppmärksamheten kring Azelios unika hållbara och kostnadseffektiva teknologi.

Väsentliga händelser

  • Utökat användningsområde för Azelios teknologi med verifiering även i Sverige
  • Tecknar avsiktsförklaring för hållbar elförsörjning i Pakistan
  • Tecknar avtal med säljagent för förnybar el till sjukhus i Afrika
  • Azelios VD, Jonas Eklind, tilldelas utmärkelsen ”Mission Innovation Champion” vid ceremoni i Vancouver
  • Inbjudna att presentera teknologin för Världsbanken i Washington och besöker UNHCR för utvärdering av hållbar elförsörjning till flyktingläger i Jordanien