Nyheter

Swecos Emelie Persson Lindqvist invald till Mistras styrelse

Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri på Sweco, har valts in till forskningsstiftelsen Mistras styrelse. Mistra är en självständig stiftelse för miljöstrategisk forskning och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.

Mistras styrelse utses dels av regeringen, dels efter förslag från ledande akademiska. I juni valdes fyra nya ledamöter in till styrelsen och Swecos Emelie Persson Lindqvist är en av dem. Emelie har en stor erfarenhet inom hållbarhetsområdet efter 10 år i branschen och 4,5 år på Sweco.

– Det är en ära att bli invald i denna stiftelsestyrelse, inte minst eftersom forskningen utgör ett otroligt viktigt ben i samhällsutvecklingen. Jag ser fram emot att bidra till Mistas verksamhet och samtidigt att ta med mig nya insikter om hållbar samhällsutveckling och den snabba utveckling som sker inom tex. industri och energibranscherna, säger Emelie Persson Lindqvist.

Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse som ska leda till en god livsmiljö och främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Målet är att investeringarna ska bidra till att företag, offentliga aktörer och andra användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar. Mistra har investerat 4,4 miljarder i miljöforskning sedan starten 1994.

Bilden:
​Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri på Sweco.