Nyheter

Sverker Danielsson tillträder som programchef för Mistra Digital Forest

Den 12 augusti tillträdde Sverker Danielsson som programchef för det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Digital Forest, för vilket Skogsindustrierna är programvärd. Sverker kommer närmast från RISE och ska framöver leda arbetet i Mistra Digital Forest med att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

– Jag har under min karriär jobbat med att hitta bättre sätt att nyttja vår skogliga råvara. Att nu få chansen att ta sig an de mera skogliga frågorna som programchef för Mistra Digital Forest känns mycket inspirerande, säger Sverker Danielsson, nytillträdd programchef för Mistra Digital Forest som startade i februari 2019.

– Jag är väldigt glad över att Sverker börjar som programchef då han har stor erfarenhet av att leda projekt där industri, institut och akademi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta blir mycket viktigt för att nå de högt ställda målen inom Mistra Digital Forest, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Sverker har arbetat nio år på RISE (tidigare Innventia) där han jobbade nära massabruken och deras processer. Innan det har han disputerat inom massakokning vid KTH. Sverkers roll som programchef för Mistra Digital Forest innebär koordinering av arbetet mellan programmets olika delar samt att vidareutveckla programmet till att inkludera flera utvecklingsaktiviteter.

Dessutom kommer en ny del att starta inom Mistra Digital Forest som handlar om bioraffinaderi kopplat till digitalisering i skogsindustrin – ett arbetspaket som Sverker ansvarar för.

– Mina förväntningar är att vi inom programmet ska skapa goda förutsättningar för implementering av ett antal digitala lösningar. Jag hoppas att jag kan bidra med min kompetens kring industriella processer och helhetssyn på skogens råvaror och ser mycket fram emot att jobba nära alla parter i Mistra Digital Forest, säger Sverker Danielsson.

Om Mistra Digital Forest
Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

Medverkande organisationer i programmet är Skogsindustrierna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Bilden:
Sverker Danielsson.
Foto: Johan Olsson