Nyheter

Metallvärden får ny storägare – utvecklar aluminiumsmältverket i Lesjöfors

Metallvärdens styrelse har i samband med diskussionerna av ett utvidgat samarbete med ZeeBee Venture APS beslutat att så snart som möjligt att genomföra en företrädesemission. Emissionsbeloppet är fastlagt till maximalt ca 15,2 mkr och teckningspriset till 0,10 kr per aktie. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålles rätt att teckna en ny aktie.

Emissionen kommer även att vara öppen för intressenter som för närvarande inte är aktieägare.

Syftet med emissionen är att snabbt stärka Metallvärdens kassa och därigenom erhålla rörelsekapital för utveckling av nuvarande verksamhet inklusive en återstart av aluminiumsmältverket i Lesjöfors.

Metallvärden emitterar aktierna med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i juni 2019, vilket ger möjlighet att emittera aktier upp till ett totalt antal av 400 000 000 st.

ZeeBee Venture Aps som är säljare till bolaget MV/X i enlighet med gårdagens pressmeddelande kommer att lämna en teckningsgaranti på 20 % av det belopp som inte tecknas av nuvarande aktieägare och andra nytillkomna aktieägare. ZeeBee kommer dock inte att äga teckningsrätt för de aktier som kommer att emitteras som ersättning för Metallvärdens förvärv av MV/X AB.

ZeeBee kommer via sina dotterbolag att ta ansvar för att genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer att genomföras så snart som möjligt och marknadsföras av Blockstokk på den Europeiska marknaden.

ZeeBee kommer att garantera emissionen till viss del genom en teckningsförbindelse att teckna 20 % av de aktier som inte tecknats av nuvarande eller tillkommande aktieägare.