Nyheter

Djurrättsaktivister

”Tyvärr har aktiviteten bland djurrättsaktivister ökat under de senaste åren. Vilket bland annat inneburit att de välbehövliga vargjakterna har blivit störda och tumult har uppstått. Men även vid andra evenemang som räv –SM, har dessa fåtal individer ställt till med jäkelskap. De senaste kända incidenterna är från den gångna sommaren, när ett antal jakttorn blivit nedsågade i Kronoberg.

En av de mer synliga grupperna i detta sammanhang har även ”lovat” att man ska bege sig ut i skogarna i Norrbotten under björnjakten för att försöka förstöra. Det positiva i det hela är att man tydligen inte har insett att skogarna i just det länet är ganska vidsträckta… (ca 4,2 miljoner ha produktiv skogsmark enligt skogsstyrelsen). Så risken för de Norrbottniska björnjägarna att stöta på dessa huliganer borde rimligen vara försumbar.

Även om det bär emot, så är vi tvungna att förhålla oss till risken för att bli utsatta för dessa antidemokratiska krafter. Oavsett vad dessa organisationer säger så är ett av deras främsta syften att provocera fram reaktioner hos jägarna. När det väl händer så kommer jägarens reaktion garanterat att filmas och i djurrättsaktivisternas ögon ”förbättras” innan det slutligen publiceras på nätet till allmänhetens beskådan. Det kanske inte behöver sägas, men denna ”förbättring” av filmmaterialet är sällan är till jägarens fördel….

En annan aspekt av det hela är djurrättsaktivisternas förkärlek för träslöjd. Gärna i formen av att såga ned jakttorn, och då ofta bara till hälften… När en jägare sen klättrar upp får denne en högst otrevlig överraskning att tornet rasar med stor skaderisk som följd.

Det finns en poäng i att man diskuterar igenom i jaktlaget inför säsongen hur man ska hantera situationen om man mot förmodan skulle drabbas av dessa individer.

JRF har tagit fram ett antal punkter som kan vara bra att tänka på ifall man utsätts.

  • -Undvik kontakt
  • -Filma och dokumentera händelsen
  • -Var tydlig men aldrig hotfull
  • -Var påläst om lagar, regler och skyldigheter
  • -Polisanmäla alla brott och uppge ordet djurrättsaktivism i anmälan
  • -Skriv ner bilnummer och andra kännetecken
  • -Om möjligheten finns, ha ett direktnummer till lokal polis på orten tillgängligt
  • -Tänk på hur ni använder sociala medier
  • -Kontrollera alltid jakttorn och liknande

Tack för att ni tog er tid!”

Mikael Hultnäs

Riksviltvårdskonsulent