Nyheter

Digitalisering 2.0 sätter fart på tillverkande industri

Tillverkande företag måste anamma nya tekniklösningar för att hänga med i digitaliseringen och för att kunna konkurrera. 5G blir en katalysator för transformationen, skriver Kenni Ramsell, Nordenchef för Dynabook.

Den digitala transformationen har inneburit stora förändringar för tillverkningsindustrin. Molnet, 4G och kraftfulla bärbara datorer innebär mer mobil personal, högre produktivitet och bättre säkerhet. Det underlättar steget från masstillverkning till en anpassad produktion.

Enligt analysföretaget IDC tror hälften av företagen inom den tillverkande industrin att deras konkurrenter kan få fördelar de närmaste fem åren genom att investera i digitala lösningar. Det gäller så väl tillverkare av diskreta produkter, som företag inom processindustrin. Men för att verkligen hitta tillförlitliga sätt att jobba snabbare behöver man ta nästa steg i den digitala transformationen: digitalisering 2.0.

Vägen till 5G
5G kommer att bli avgörande för den tillverkande industrin. Högre hastigheter och ökad kapacitet för nätverken gör att funktionalitet kan flyttas till kanten av nätverken, så kallad ”edge computing”, till exempel i IoT-lösningar. 5G, som kommer att slå igenom i år, blir en katalysator för tekniklösningar inom IoT, AI, virtuell och förstärkt verklighet, samt förstås för mobila lösningar i kanten av nätverken.

Edge-lösningar minskar belastningen på systemen inom tillverkande industri, och minskar fördröjningarna för dem eftersom viktig data kan bearbetas nära sina källor. De gör det också enklare att samla in data från avlägsna platser. IDC förutspår att över 40 procent av företagens molnlösningar 2022 kommer att inbegripa funktionalitet i kanten av nätverken.

Kontentan är att manegen krattas för fler IoT-lösningar inom tillverkningsindustrin. Det får samma effekt för personalen på tillverkande företag som bärbara datorer och smarta mobiler fått för kontorspersonal. Nya teknikprodukter som smarta glasögon som visar detaljerade instruktioner för arbetsuppgifter som utförs höjer produktiviteten och sänker felmarginalen.

Säkerhet prioriteras alltid
Nya tekniklösningar, och allt mer kreativa cyberbrottslingar, ställer nya krav på säkerheten i nätverken. En undersökning gjord av säkerhetsföretaget SonicWall visar till exempel att antalet varianter av ransomware, skadlig mjukvara för utpressningssyften, ökade med 275 procent förra året. En undersökning gjord av Toshiba visar att 72 procent av de tillverkande företagen ser lösningar för datasäkerhet som ett av de viktigaste områdena att investera i under de kommande tolv månaderna.

Mobila lösningar i kanten av nätverken kan säkras med lokal kryptering och genom att översätta information enligt kommunikationsprotokoll innan den överförs via molnet. Det krävs också utbildning av personalen.

Sammantaget kan nya tekniklösningar transformera den tillverkande industrin. Även om säkerhet är viktigt gäller det att dra nytta av nya lösningar för att hänga med i konkurrensen. Nyckeln till framgång är att öka mobiliteten och produktiviteten med lösningar som 5G, IoT och mobila lösningar i kanten av nätverken.

Bilden:
Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook