Nyheter

SEIIA ska förbättra svensk industris interoperabilitet

SEIIA ska samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperabilitet.

Som en förlängning av det SSG-ledda Vinnova-projektet LCDM har nu den nya ekonomiska föreningen SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) skapats.

Syftet med den nya föreningen är att samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperabilitet.

– Föreningen ska också genomföra aktiviteter för att informera, utbilda, inspirera och prova, liksom utveckla samarbeten inom och mellan industrin, säger Erik Molin, en av initiativtagarna till den nya föreningen.

Föreningens mål är att år 2021 vara etablerad inom svensk industri, ha internationella utvecklande samarbeten och ha en första tillgänglig tillämpning av standard för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska detta vara normalt tillvägagångssätt hos industrin.

– Visionen för den nya föreningen är att framtida anläggningsprojekt, ska kunna leverera enligt plan, i tid och på budget och samtidigt ha tillgång till anläggningsinformation i god tid innan den fysiska utrustningen levereras. Projekteringen ska alltid vara strukturerad, digital och baserad på gemensamma tillämpningar och erfarenheter, säger Erik Molin.

SEIIA har haft ett första konstituerande möte, där en styrelse och en operativ organisation har bildats. I den senare kommer bland andra Erik Molin att ingå, liksom Matti Tuikkanen från SSG och Kent Lövgren, som tidigare varit verksam inom Stockholm Vatten.

Bild: SSG