Nyheter

Driftskompatibla OR blir en verklighet

På DMEA-mässan visades en prototyp med SDC-gränssnitt i OR.NET-montern. Den användes i en presentation för dynamisk integration av medicintekniska produkter enligt OR.technology. Detta innebär att laddningsbara litiumjonbatterier för första gången kan ersättas med konventionella alkaliska batterier (t.ex. AA eller C).

Laddning är därför inte längre nödvändig, vilket avsevärt minskar kostnaderna för laddningshantering och eliminerar kostnaden för en laddningsenhet helt och hållet. Detta är ett av målen för organisationen OR.NET och en milstolpe har därför uppnåtts. På DMEA 2019 presenterade OR.NET sin SDC-standard (Service-oriented Device Connectivity) och de senaste trådlösa fotkontrollerna från Steute Meditec är kompatibla med det nya SDC-gränssnittet.

En av fördelarna med att integrera flera medicinska enheter i OR via en gemensam kontrollenhet är att kirurgen kan koncentrera sig bättre på operationen som utförs. Kommunikationen mellan de olika enheterna förbättrar också OR-rutiner: All relevant information kan visas och bearbetas hela tiden.

Av dessa skäl är en öppen standard som underlättar dynamisk integration mycket attraktiv för kirurger och kirurgisk personal. En sådan standard presenterades vid DMEA 2019 för första gången. Den har utvecklats av medlemmar i organisationen OR.NET e.V., som under 2016 genomförde projektet OR.NET, grundat 2012, och har fortsatt att driva dess planerade mål, som är säker och öppen integration av datorbaserad medicinsk utrustning.

Denna standard, kallad SDC (Service Oriented Device Connectivity), underlättar den kombinerade driften av medicinska enheter från olika tillverkare. Integration sker vid styrenhetens nivå, vilken får en nyckelfunktion.

Som en av de medlemmar som grundat OR.NET, är steutes affärsenhet Meditec engagerad i utvecklingen av standarder mellan tillverkare. Det senaste utbudet av trådlösa fotkontroller, som presenterades för första gången på Medica 2018, är därför redan kompatibel med SDC och den dynamiska integration som den kommer att medföra.

Dessa trådlösa fotreglage finns i en- till fyrapedalsversioner och som ett nytt standardutbud kompletteras sålunda de befintliga användargränssnitten från steute Meditec. Signaler överförs till medicintekniska produkter med den senaste versionen av trådlös teknik som steute utvecklat speciellt för detta ändamål. Den har betydligt lägre strömförbrukning i kombination med hög (och justerbar) överföringsförmåga. Trots det låga energibehovet är reaktionstiden extremt kort: signalöverföringen från en aktiv fotkontroll tar endast 20 millisekunder, medan kontrollerna i energisparande viloläge behöver bara 50 till 60 millisekunder vid aktivering för att överföra en fullt fungerande signal.

Den trådlösa tekniken som används av steutes nya användargränssnitt innebär att laddningsbara litiumjonbatterier för första gången kan ersättas med konventionella alkaliska batterier (t.ex. AA eller C). Laddning är därför inte längre nödvändig, vilket avsevärt minskar kostnaderna för laddningshantering och eliminerar helt och hållet kostnaden för en laddningsenhet.