Nyheter

Ruukki Construction avyttrar Building Systems

Ruukki Construction har slutit avtal om att avyttra sin verksamhet inom Building Systems till Donges Group, som ägs av det tyska investmentbolaget Mutares. Building Systems utgör cirka 20 % av Ruukki Constructions totala försäljning. Avyttringen möjliggör för Ruukki Construction att helt fokusera på lönsam tillväxt för produktaffären inom Residential Roofing och Building Components.

Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och affären förväntas kunna genomföras vid slutet av 2019. Verksamheten som avyttras hade en försäljning om cirka 1,1 miljarder kronor under 2018, med ett nollresultat på EBIT-nivå.

Building Systems har cirka 500 medarbetare, vilka kommer att övergå till den nya ägaren med bibehållna anställningsvillkor. Building Systems är en projektverksamhet som specialiserar sig på design, tillverkning och installation av stom-, vägg- och takkonstruktioner till byggnader samt brokonstruktioner.

– Vår strategi är att skapa lönsam tillväxt inom produktaffären, det vill säga Residential Roofing och Building Components. Det är glädjande att vi nu har hittat en ägare som är bättre positionerad att utveckla Building Systems, vars verksamhet är mer inriktad på projekt, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Transaktionen kommer inte att ha någon påverkan på Residential Roofing eller Building Components, som har inriktning mot byggprodukter och som till en viss del har samma kunder.