Nyheter

Svensk får toppjobb i den globala kärnkraftsindustrin

Kärnkraftsbolagens globala branschorganisation (WANO=World Association of Nuclear Operators) har utsett Ingemar Engkvist till VD. Engkvist är idag chef för organisationens Paris-kontor, och han har även haft en stor betydelse för den svenska kärnkraftens utveckling under 2000-talet.

– Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att leda WANO´s organisation. Jag ser fram emot att jobba nära såväl de regionala kontoren som vårt London-kontor med stabs- och ledningsfunktioner. Allt med syfte att stödja kärnkraftsindustrin så effektivt som möjligt de kommande åren, säger Ingemar Engkvist, i ett pressmeddelande från WANO.

WANO´s styrelseordförande, Tom Mitchell, är mycket nöjd med utnämningen.

– Ingemar är ett utmärkt val av ledare för vår organisation. Jag är övertygad om att han med sin stora erfarenhet både från operativ verksamhet och från arbetet inom WANO, kommer att kunna utveckla högsta möjliga servicenivå till våra medlemmar, säger Tom Mitchell i pressmeddelandet.

Det är inte första gången som en svensk tilldelas ett chefsuppdrag i den globala kärnkraftsindustrins högsta ledningsnivå. Agneta Rising har sedan 2013 varit generaldirektör för World Nuclear Association, kärnkraftens globala branschorganisation.

Per Lindell, tidigare VD för Barsebäcksverket, är ordförande i SAGNE (Standing Advisory Group on Nuclear Energy) som är direkt underställd generaldirektören för IAEA, den internationella myndigheten för kärnteknisk verksamhet.

– Det här visar på det förtroende och den kompetens som byggts upp inom svensk kärnkraft under flera decennier, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige, som genom Sydkraft Nuclear Power, har ägarandelar i samtliga svenska kärnkraftverk.

– Ingemar Engkvist har betytt oerhört mycket för svensk kärnkraft, och på Uniper är vi stolta över att kunna bidra till den nyrenässans för kärnkraft som vi nu ser runt om i världen. Fossilfri kärnkraft har en avgörande betydelse för att stoppa de globala fossilutsläppen och därmed hantera klimatutmaningen, poängterar Johan Svenningsson.

Ingemar Engkvist tillträder tjänsten den 1 januari 2020.