Nyheter

Stor satsning på solceller i Kviberg

HSB Göteborg fortsätter att satsa på solel i sitt fastighetsbestånd. En ny anläggning i Kviberg har precis tagits i drift och beräknas producera 150 000 kWh el per år. På sikt ska hyresfastigheterna med solceller på taken kopplas ihop för att kunna skicka el mellan varandra.

De fyra hyresfastigheterna i Kviberg har utrustats med solceller som täcker en yta av cirka 900 m2. På ett av husen testas också takintegrerade solceller. Anläggningens förväntade årsproduktion av förnybar el är cirka 150 000 kWh per år, vilket beräknas ge en CO2-besparing på cirka 6 ton per år. En vinst för såväl de boende som samhället i stort.

– Projektet är en viktig del i HSBs hållbarhetsarbete och ett steg i omställningen mot förnybar energi. Vi har tidigare i år höjt ambitionsnivån för vårt hållbarhetsarbete och det är ett prioriterat område för HSB Göteborg, säger Kristian Isberg, Affärsområdeschef Nyproduktion och Hyresfastigheter.

Nästa steg är att koppla ihop byggnaderna med en likströmkabel som går under marken. Det möjliggör att när en byggnad är mättad på el kan den resterande elen skickas vidare till andra byggnader. Att använda elen från solcellerna internt är betydligt mer ekonomiskt än att sälja delar av elproduktionen. Tekniken är ny men inte oprövad. Komponenterna har tidigare testats i forskningsmiljön HSB Living Lab.

– Tack vare växelriktare som pratar med varandra kan elen skickas dit den behövs när vi kopplar ihop dem. Det känns extra roligt och spännande att vi nu kan använda erfarenheterna från HSB Living Lab och implementera i den ordinarie verksamheten, säger Kristian Isberg.

Innan fastigheterna sammankopplas behöver förslagen från utredningen ”Modernare tillståndsprocesser för elnät” realiseras i lagstiftningen. I utredningen har bland annat tittat på frågan att tillåta interna lågspänningsnät för delning av el mellan byggnader.

– Det är glädjande att frågan att tillåta interna nät mellan flerbostadsbyggnader finns med som ett tydligt förslag. Det är en fråga som HSB drivit flera år inom ramen för Solelkommissionen. Nu är det viktigt att utredningens förslag genomförs skyndsamt, säger Kristian Isberg.

Fakta solceller Kviberg
Var:
Fanjunkaregatan 1 och Styckjunkaregatan 1, 3 och 5, Göteborg.

Antal: 4 fastigheter, totalt 133 hyresrätter.
Antal solceller: 560
Solcellsarea: cirka 900 m2
Beräknad produktion: 150 000 kWh per år