Nyheter

Skövde Energi bidrog till att koldioxidutsläppen på jorden minskade med 102 279 ton under förra året

Varje år tar Skövde Energi fram ett klimatbokslut tillsammans med Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag. Bokslutet analyserar på vilket sätt Skövde Energis verksamhet påverkar de globala utsläppen av koldioxid.

På Skövde Energi använder man idag förnybara bränslen för att producera el och värme till sina kunder. Deras egna utsläpp är låga tack vare en näst intill helt fossilfria produktion. Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att man minskar utsläppen av fossil koldioxid.

Det kan vara lite svårt att få grepp om hur mycket koldioxid det faktiskt rör sig om, men förra året hjälpte vi till att minska koldioxidutsläppen på jorden med 102 279 ton. Om vi drar parallellen till klimatdebatten där det pratas mycket om hur vår konsumtion av kött påverkar klimatet, så är det lika mycket som om alla Skövdes invånare inte åt kött under tre hela år! Eller om du skulle åka bil 15 013 varv runt jorden, förklarar Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationsansvarig på Skövde Energi.

– När man sätter siffrorna i lite perspektiv förstår man att det rör sig om betydande mängder utsläpp som vi tillsammans med våra kunder hjälper till att minska. Att jobba för en hållbar framtid är det viktigaste vi vet och vi tar hela tiden nya steg mot att bli än mer klimatsmarta och cirkulära i vår verksamhet, från det stora till det lilla. Vi är otroligt tacksamma för att våra kunder väljer fjärrvärme för uppvärmning av sin bostad i Skövde, då det är det mest klimatsmarta alternativet här. Våra kunder hjälper oss att bidra till en grön framtid och det känns väldigt bra!, avslutar Åsa.