Nyheter

Kunskap om vattenförhållanden på Gotland i ny rapport från Cementa

Som en av de största aktörerna på Gotland har Cementa ett ansvar att bidra till hållbara lösningar för Gotlands vattensituation.

– Vi eftersträvar att så långt det är möjligt begränsa påverkan på omgivande mark och vatten. För oss som bor och lever här är ett annat förhållningssätt otänkbart, säger miljöingenjör Jon Hallgren.

Cementa har nu tagit fram en rapport som beskriver mer ingående den nuvarande vattensituationen på Gotland, vilken påverkan företagets verksamhet har på vattnet och hur Cementa kan bidra till att lösa Gotlands vattenutmaning.

Här kan du läsa rapporten:

https://www.cementa.se/sites/default/files/assets/document/cd/1e/vatten-vart-ansvar-cementa.pdf