Nyheter

Rejlers Embriq ingår i allians som tecknat miljardavtal med Statnett

Statnett har ingått ett avtal med en leveransgrupp som Rejlers Embriq ingår i. Avtalet omfattar utveckling och förvaltning av systemlösningar. Rejlers Embriq har levererat motsvarande tjänster till Statnett sedan 2016.

Balansering av det nordiska kraftsystemet
– Vi är mycket glada över att delta i den här leveransen till Statnett, säger Ritu Rampal, chef för Consulting på Rejlers Embriq AS.

– Vi har levererat motsvarande tjänster till Statnett sedan 2016 och våra högkompetenta utvecklare och testare har hjälpt Statnett med projekt som ’fifty’, ett viktigt initiativ för att säkra balanseringen av det nordiska kraftsystemet, säger Rampal.

Elhub
– Framöver, och som en del av det nya avtalet, ser vi också att våra konsulter kommer att hjälpa Statnett med projekt knutna bland annat till Elhub, säger Rampal.

Elhub är ett centralt IT-system som stödjer och effektiviserar marknadsprocesser som elförsäljning, inflyttning/utflyttning, upphörande av elförsörjning och liknande på den norska kraftmarknaden samt stödjer distribution och aggregering av mätvärden för all förbrukning och produktion i Norge.

Om avtalet
Avtalet har tecknats mellan Statnett och Bouvet Norge AS som är huvudleverantör. Rejlers ingår i en gruppering av leverantörer som i det här avtalet är underleverantörer till Bouvet. Avtalet kommer att ha en löptid på upp till 6 år och det uppskattade totala värdet är mellan 1,2 och 1,5 miljarder NOK.

– Detta är ett stort och viktigt avtal för Bouvet som i sin tur visar att vi är konkurrenskraftiga. Vi är mycket stolta och ödmjuka över det förtroende som Statnett har visat oss och ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete, säger Bouvets VD, Sverre Hurum.

– Vi har en stor bredd i vår kompetens, med flera leveransytor mot Statnett. Det är mycket trevligt att vi framåt också kommer att bidra med denna typ av kompetens till Statnett, säger Thomas Pettersen, VD för Rejlers i Norge.

Om Statnett
Statnett SF har systemansvaret för det norska kraftsystemet. Detta inbegriper utveckling och drift av högspänningsledningar och transformatorstationer. Statnett SF driver cirka 11 000 km högspänningsledningar och 150 transformatorstationer och ansvarar även för kraftförbindelser till Sverige, Finland, Ryssland, Danmark och Nederländerna. Statnett SF har cirka 1 300 anställda och finns i hela landet. Driften övervakas av en nationell ledningscentral och två regioncentraler.

Bild: Rejlers