Nyheter

Orkla väljer ledande energileverantör för sin värmeförsörjning i Filipstad

Filipstads Värme AB, som ägs till lika stora delar av Solör Bioenergi och Filipstads kommun, kommer från och med i höst att leverera grön energi till Orklas fabrik i Filipstad. Under hösten kommer fabriken som producerar snacks att kopplas till ortens fjärrvärmenät. Tidigare under hösten driftsätts en ny modern biobränslepanna vid panncentralen i Filipstad.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Anläggningen i Filipstad levererar fjärrvärme till villor, flerbostadshus, hotell och industrier. Nu väljer Orkla, med produktion av OLW-chips i södra industriområdet, att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Schaktning och kulvertarbetet kommer att starta efter sommaren inför att fabriken kopplas på längre fram i höst.

Idag använder Orkla gasol för uppvärmning av fastigheten, men från och med i höst kommer grön framtidssäkrad energi att användas.

– Hållbarhet ligger högt upp på vår agenda. Att ansluta sig till fjärrvärmen är ett steg i rätt riktning för oss, säger Per-Inge Eriksson, platschef på Orklas fabrik i Filipstad.

Samtidigt pågår arbetet med att utöka med ytterligare en panna hos Filipstads Värme.

– Med den nya biobränslepannan utökar vi vår fossilfria produktion och den fossila delen kommer endast att finnas kvar som reserv, säger Tommy Persson, VD Filipstads Värme AB.

Den nya biobränslepannan är dimensionerad för att klara 4 megawatt exklusive rökgaskondensering.