Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: MaintMaster underhållssystem – projektledarna stöttar kunden hela vägen

Styrkan hos MaintMaster ligger inte främst i dess funktioner. Antal funktioner och prestanda hos dem är likvärdiga hos marknadens olika underhållssystem. Nyckeln är i stället att MaintMaster ger dig och dina kollegor kontroll. Om du har kontroll på vad som händer i din anläggning kommer du att ha kraften att förbättra. MaintMasters projektledare hjälper dig till just detta – att få kontroll.

STRATEGISK PLANERING av underhåll, rätt genomförande och relevant uppföljning av underhållet är avgörande för tillgäng- lighet, anläggningsutnyttjande och produktkvalitet. Och därmed också för lönsamhet. Särskilt de mindre och medelstora företagen har ofta en underhållsverksamhet som är både vagt avgränsad och otydligt strukturerad. Med ett underhållssystem skapas ord- ning – från början till slut.

Det bästa är att det går snabbt att uppvisa resultat av ett väl- planerat underhåll där utfallet följs upp och kan presenteras för företagets ledning. MaintMaster passar lika bra inom verkstads- industri och annan enstyckstillverkning, som processindustri, livsmedel och även kontor, men viktigaste kundgrupp är tillverkande industri.

MaintMaster har ett intuitivt och enkelt gränssnitt som gör att kunden lär sig löpande under användningen utan att behöva plugga in mängder av termer. Kunden bygger upp sin egen layout i det flexibla programmet. I detta ingår också kraftfulla analysverktyg.

– Vi hjälper kunderna att komma igång snabbt och de skapar själva sitt system utan insats av någon programmerare, berättar Mikael Andersson, projektledare på MaintMaster.

– Företagets stora styrka är vi projektledare som alla har bak- grund från underhåll. Vi börjar alltid med att sätta oss in i kun- dernas processer och kan därför se var de största vinsterna kan göras med ett bra underhåll, säger Staffan Bergström, också en av projektledarna på MaintMaster.

När underhållssystemet väl har tagits i drift går det snart att se resultat, i form av bland annat trendkurvor. Minskade kostnader för akut underhåll och högre tillgänglighet i produktionslinjerna uppskattas givetvis av företagets ledning.

– Som projektledare för leveransen finns jag med och fortsätter som support åt kunden, fortsätter Mikael Andersson. Här är det betydelsefullt att visa på styrkor i kundens process, men heller inte ducka för att peka på svagheter.

– Det är viktigt att kunderna kan ta ut bland annat rapporter om maskinutrustningens kondition. Rapporter med skadeindikationer som följs upp kan förebygga akuta stopp. Rapporter kan också visa positiv status som ett resultat av välplanerat förebyggande under- håll, berättar Staffan Bergström.

Ett bra underhållssystem bidrar därmed samtidigt till motivation och inspiration hos både medarbetare och företagsledning.

FAKTA

MaintMaster är en molntjänst och därmed går viktiga funktioner att nå även via surfplatta och mobil.
MaintMaster köps som ett paket inklusive utbildning. Grundkurs genomförs oftast hos MaintMaster, medan kundspecifik fortsatt utbildning sker hos kunden.

Både systemet och utbildningar stödjer sig på svensk standard för underhåll och MaintMaster har tagit fram en underhållshandbok som på ett enkelt sätt förklarar standarden. Vissa kunder önskar en egen underhållshandbok, det hjälper leverantören av MaintMaster också till med.

MaintMaster går att integrera med affärssystem och lagersystem.
Företaget arbetar med utvecklingsprojekt om framtidens industriella underhåll, då betydligt mer data än idag inhämtas online från sensorer i processlinjerna. MaintMasters underhållsprogram är redan idag delvis förberett för detta koncept. Programmet finns på 18 språk.

PÅ bilden: Projektledarna är MaintMasters starkaste resurs och helt avgörande för kundernas framgång med sitt underhållssystem. Från vänster Mikael Törnqvist, Mikael Andersson, Björn Lindberg och Staffan Bergström.