Nyheter

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning.

Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna. Avtalet kommer t ex underlätta för nätbolagen då de enligt Energimarknadsinspektionens nya funktionskrav måste byta ut samtliga elmätare till nya smarta elmätare de kommande åren.

ONE Nordic är en ONE-Stop-Shop-leverantör av tjänster inom det mättekniska området. Vi levererar smarta paketerade tjänster inom insamling och hantering av mätvärden, men också fält-, labb- och konsulttjänster.

– Som ramavtalsleverantör åt Sinfra vill ONE Nordic fortsätta bidra till att utveckla våra skalbara, kostnadseffektiva och snabbinstallerade tjänstepaketeringar för hantering av mätvärden för samtliga nyttigheter (el, vatten, värme, kyla, gas) och som kan integreras till alla system- och mätartyper. Eftersom våra tjänstepaketeringar är skalbara passar de både små och medelstora företag som hanterar ett fåtal mätare, såväl som stora bolag med hundratusentals mätare, säger Anders Malmberg, affärsområdeschef inom mätteknik på ONE Nordic.

Nätbolagen i Sverige står till exempel idag inför stora utmaningar i form av nya säkerhetsaspekter och krav på utbyte av elmätare till nya smarta elmätare. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för dem i denna omställning. ONE Nordic använder sig av ny och standardiserad kommunikationsteknologi och tjänstepaketering, vilken ger nya möjligheter för nätbolagen att enkelt, snabbt och kostnadseffektivt komma igång med bytet till nästa generations smarta elmätare. ONE Nordic erbjuder vid utbytet av mätarna även drift och integration av nätbolagens befintliga insamlingssystem. Det möjliggör att det befintliga systemet kan avvecklas succesivt, parallellt med att en ny smart insamlingstjänst implementeras. Den nya tjänsten kräver mindre administration och handpåläggning för nätbolagen.

– Ramavtalet möjliggör för ONE Nordics mättekniska verksamhet att stärka sin position i Sverige där vår vision är att, som en innovativ och oberoende samarbetspartner, bli Sveriges marknadsledande tjänsteleverantör inom Smart Metering, säger Anders Malmberg.

-För att bli ramavtalsleverantör åt Sinfra var ONE Nordic, liksom andra leverantörer, tvungna att uppfylla högt ställda krav. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter och branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Lars-Eric Larsson, Strategisk Upphandlare på Sinfra.

Ramavtalet gäller från och med 2019-07-01 och två år framåt med möjlighet till förlängning två år.