Nyheter

WaterAid förstärker styrelsen med fyra nya ledamöter

Suad Ali, Viktoria Bergman, Anna-Jeanette Larnelius Löw och Staffan Hansén, det är de nya namnen i WaterAid Sveriges styrelse. De nya ledamöterna tillträder i styrelsen den 13 juni och är invalda på två år.
WaterAid Sverige förstärker sin styrelse med fyra nya personer. Tillsammans har de en bred kompetens från vattensektorn, internationella organisationer, hållbarhetsarbete och näringslivet.
Suad Ali
Suad Ali är statsvetare och har de senaste sju åren jobbat framförallt med migrationsfrågor. Suad arbetar idag som expert på Sveriges flyktingkvot och hon har tidigare tjänstgjort på enheten för FN-politik på Utrikesdepartementet och Sverige för UNHCR. 2018 var Suad sommarvärd i P1, och hon har också medverkat på Forbes lista ”30 under 30”. Suad blir den yngsta ledamoten någonsin i WaterAid Sveriges styrelse.
– Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och när människor inte har tillgång till grundläggande sanitet får det förödande konsekvenser och drabbar i synnerhet flickor och kvinnor. Jag känner därför ett starkt engagemang för det här uppdraget och hoppas kunna bidra till WaterAids arbete för att fler människor ska få rent vatten, säger Suad Ali.
Viktoria Bergman
Viktoria Bergman har lång erfarenhet av globala hållbarhetsfrågor, kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling i internationella företag. Hon arbetar idag i styrelser, bland annat i Vattenfall, och har tidigare varit Kommunikationsdirektör och Hållbarhetsdirektör för E.ON samt Trelleborgkoncernen. Viktoria har i sina roller mottagit utmärkelser inom såväl hållbarhet som kommunikation, och har i Sverige varit listad som en av ”Näringslivets superkommunikatörer”.
– WaterAid gör stor nytta i att utveckla välfärd, jämställdhet och hälsa där det behövs som mest, och jag är glad att få möjlighet att delta i detta arbete. Civilsamhället, näringslivet och politiken måste samverka för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och det krävs att vi tillsammans gör ännu mer för att nå de globala utvecklingsmålen, inte minst mål 6 om vatten och sanitet som är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och utveckling, säger Viktoria Bergman.
Anna-Jeanette Larnelius Löw
Anna-Jeanette Larnelius Löw är vVD och Affärsområdeschef Mark & Vatten på Norconsult, och hon har lång erfarenhet av att arbeta med vattenfrågor både i Sverige och utomlands. Bland annat har hon arbetat som ansvarig för stora vatten- och miljöprojekt i Nordafrika, Kenya och Sydostasien.
– Jag ser mycket fram emot att få bidra i WaterAids styrelse. Organisationens arbete i Sverige och världen, och min erfarenhet av nationella och internationella vattenprojekt, känns som en perfekt matchning, säger Anna-Jeanette Larnelius Löw.
Staffan Hansén
Staffan är finlandssvensk nationalekonom som under de senaste 25 åren har arbetat inom finansbranschen. Sedan 2015 är han VD för SPP Pension & Försäkring AB.
– Jag är övertygad om att kapital som investeras hållbart både ger bättre avkastning och bidrar till ett bättre samhälle. Jag tror och hoppas att min erfarenhet från finansbranschen kan bidra till WaterAids livsviktiga arbete, säger Staffan Hansén.
Tobias Krantz, styrelseordförande för WaterAid Sverige, kommenterar:
– Alla människor runt om i världen måste få tillgång till rent vatten. Det är en förutsättning för mänsklig utveckling, tillväxt och välfärd. WaterAid Sverige trappar nu upp ansträngningarna för att det målet ska nås. Verksamheten växer och utvecklas. Jag är mycket glad att kunna välkomna in i styrelsen fyra nya mycket kompetenta ledamöter. Alla kommer att bidra med sin egen unika kompetens och erfarenhet, säger Tobias Krantz.

Om WaterAids styrelse

WaterAid Sverige leds av en styrelse som arbetar ideellt. Styrelsens ordförande representerar också WaterAid Sverige i federationen WaterAid international som samordnar organisationens globala arbete. Förutom de nya styrelseledamöterna sitter i WaterAid Sveriges styrelse ordförande Tobias Krantz, Parul Sharma, Ulla Grönlund, Mikael Medelberg, Lars-Erik Liljelund och Pär Larshans. WaterAid Sveriges första styrelseordförande var Jan Eliasson.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.