Nyheter

Konjunkturbarometer för andra kvartalet 2019

Måndagen den 17 juni kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets andra kvartal. Undersökningen omfattar bedömningar från 543 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 743 Mdr SEK, varav 82 procent säljs på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustri, tele- och elektro, instrumentindustri och metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för ett antal stort antal leverantörer till olika grupper av teknikindustri samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna beskrivningar av det faktiska läget kvartal för kvartal. Undersökningarna presenteras i början av mars, juni, september respektive december.

Bild: Teknikföretagen