Nyheter

Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019

Det är entreprenören, författaren och journalisten Dilsa Demirbag-Sten som får KTH:s stora pris 2019. 2011 grundade hon stiftelsen Berättarministeriet och hittills har uppemot 50 000 barn i årskurserna 2-5 besökt Berättarministeriets utbildningscentrum. Syftet är att öka möjligheterna till en framgångsrik skolgång och i förlängningen stärkta förutsättningar att studera på högskola och universitet.

Hur känns det då att få ta emot KTH:s stora pris? Att ingå i samma sällskap som Assar Gabrielsson, Max Tegmark, Elise Ottesen-Jensen med flera.

– Det känns omtumlande. Hedersamt. Och lite orealistiskt med tanke på vilka människor som fått priset tidigare. Jag går ju inte runt och tänker att jag gör en stor gärning. Jag jobbar snarare på med det jag gör i vardagen. Men otroligt ärofyllt är det. Får en sådan som jag att reflektera över det jag gör, att tänka att ”Så kan man också formulera det”, som i motiveringen. Även om en ska vara försiktig med krigsmetaforerna så ser jag mig nog ändå som en soldat i demokratins tjänst. Som slås för journalistik och yttrandefrihet. För en rättvis fördelning av resurserna.

Om du får reflektera högt över teknikens roll för att stötta utbildning, integration och demokrati, vad tänker du då?
– Jag är patologiskt nördigt teknikintresserad, min humanistiska skolning till trots. Jag kan gå in på Boston Dynamics webbplats och drömma om hur deras robotar kan användas vid till exempel naturkatastrofer. Generellt anser jag dock att vi bör ha ett levande och strukturerat samtal om vad vi ska ha tekniken till. Det saknas idag, samtidigt som vi står inför en ny tid. Bara för att vi med teknikens hjälp kan, bör vi? Om så, varför? Man kan likna det vid att vi sitter på våra flick- och pojkrum med en manual för hur vi tillverkar en bomb. Vad vi saknar är en vuxen människa som kan berätta varför vi inte ska det.

Dilsa Demirbag-Sten tillägger att det också finns ett behov av att samtala om mänskliga egenskaper. Det handlar om att se de möjligheter som tekniken ger snarare än att drabbas av känslan att människan blir utklassad av tekniken. Med ett kritiskt och sökande samtal om vad det innebär att vara människa kan dessa egenskaper förstärkas när tekniken tar en allt större plats i våra liv.

Så här lyder motiveringen till att Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019:

”Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet – genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris.”

Berättarministeriet har sedan 2011 arbetat för att unga människor i utsatta områden ska få tillgång till utbildning och kunskap. Detta bland annat genom utbildningscentrum och skrivarverkstäder i Södertälje, Husby, Hagsätra och Gamlestaden i Göteborg.

– Genom Berättarministeriet har Dilsa Demirbag-Sten lyckats förmedla att kunskap är både roligt och väldigt viktigt. Det går helt i linje med KTH:s syn på utbildning och breddad rekrytering där fler barn ska se möjligheten och inspireras att läsa vidare på högskolan, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

Bilden:
Dilsa Demirbag-Sten.
Foto: Håkan Lindgren