Nyheter

Årets billigaste elvecka

Negativa priser på el i Tyskland bidrog till de lägsta elpriserna hittills i år.
Förra veckan hade vi årets lägsta elpriser hittills och som allra lägst var priserna under helgen. Orsaken var att det producerades mer förnybar kraft i Tyskland än tyskarna hade användning för. Därför tvingades Tyskland betala för att bli av med överskottselen, och mycket av den importerades till Norge.
Det här skriver Entelios.
Mer vatten än normalt
Resursläget är också mycket gott i Norden. Efter en lång period med mycket nederbörd finns det mer vatten i magasinen än det brukar vid den här tiden på året. Även det är en bidragande orsak till att vi hade årets lägsta elpriser förra veckan.
Dyrare el framöver
Om vi ser framåt förväntar sig marknadsaktörerna att priserna stiger under resten av året. Pressen på kraftproduktionen förväntas avta, och de nordiska priserna kommer att närma sig de nivåer vi har sett i Tyskland.
Där påverkas terminspriserna av prisnivån för fossil kraftproduktion, det vill säga priset på gas, kol och utsläppsrättigheter. Tidigare i år hade Norden spotpriser som var högre än de tyska priserna, så det är inte omöjligt att priserna kan hoppa uppåt och stabilisera sig på den nivån.
Priset på fossilt bränsle ökar
De långsiktiga priserna, det vill säga för nästa år och framåt, gick upp något förra veckan. Det berodde på en ökning av priset på kol, gas och utsläppsrättigheter i Europa.
Det makroekonomiska läget har inte förbättrats nämnvärt, så uppgången kan vara en korrigering efter en lång tids nedgång.
Bild: Entelios