Nyheter

Tillverkar bordssalt och gödsel av restprodukter från skogen

Pappersmassaindustrin släpper årligen ut mer än 100 000 ton kemikalier i havet. Örnsköldsviksföretaget Cinis Fertilizer har utvecklat en teknik för att rena dessa utsläpp och samtidigt tillverka salt och växtnäring som kan säljas. Dessutom kan processen drivas av överskottsenergi från massabruken. Nu bearbetas industrin för att implementera den hållbara tekniken och bygga en första fabrik.
Ett massabruk har ett väl utvecklat system för att återvinna de kemikalier som används i processerna. Kemikalierna natrium, sulfat, kalium och klorid snurrar runt i bruket upprepade gånger, men till slut blir det ändå kvar ett oanvändbart stoft som släpps ut i naturen.
Dessa utsläpp är inom vissa gränser ännu tillåtna, även om de kan ha negativa miljöeffekter och bland annat bidra till övergödning. Mest negativt är att förutom kemikalierna så följer även tungmetaller med ut i havsmiljön.
– Nu har vi en hållbar lösning för hur vi inte bara kan eliminera utsläppen, utan även tillverka produkter av dem. Det går alltså att skapa nya intäktsströmmar och tjäna pengar på att ta tillvara restprodukten, säger Jakob Liedberg, vd, Cinis Fertilizer.
Ciniz Fertilizer tar hand om de kemikalier som inte massabruken kan återanvända, tillsätter nya kemikalier och processar dem i sin egen teknik. Ut som nya produkter kommer vanligt bordssalt samt mineralgödsel med ett högt marknadsvärde.
– Till skillnad från dagens tillverkning av lejonparten av detta mineralgödsel är vårt fossilfritt och kravgodkänt och tungmetallerna som idag går ut i havet omhändertas kontrollerat i processen och skickas på deponi, säger Jakob Liedberg.
Jakob Liedberg driver sedan 2018 Cinis Fertilizer tillsammans med Roger Johansson och Olof Skarman. De två förstnämnda är skånska civilingenjörer med rötter inom processindustrin och den senare är entreprenör med bas i Stockholm och med fingertoppskänsla för investeringar.
Nära samarbete med forskningsklustret RISE Processum i Örnsköldsvik gjorde att staden även blev hemort för Cinis Fertilizer, och därmed hamnade företaget även geografiskt lägligt, med tanke på de många bruk som ligger längs Norrlandskusten.
– Nu är vårt mål att få en grupp massabruk att vilja göra något åt sina utsläpp. Utmaningen är att hitta ett bruk som låter oss bygga en anläggning på deras område. En framtida anläggning för återvinning skulle till exempel kunna vara delägd av bruken och ta tillvara deras samlade utsläpp. Vi berättar gärna mer om hur deras investeringar betalas tillbaka, säger Jakob Liedberg.
Affärerna för Cinis Fertilizer är ännu i sin linda. Jakob Liedberg misstänker att det beror på att industrierna än så länge inte har några stränga regler att följa för den här typen av kemikalieutsläpp, och att de inte är förenade med straffavgifter. Jakob Liedberg som följer utvecklingen på området noga, blir dock inte förvånad om strängare regler kommer att införas.
Cinis Fertilizer är en av fem startups från hela landet som deltar i Forest Business Accelerator 2019 – ett programsamarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE Processum för att snabba på bolagens resa ut på större marknader och utveckla en mer hållbar industri.
– Cinis Fertilizer är ett utvecklingsbolag med en intressant och innovativ teknologi för att ta vara på en restprodukt och förädla den till konstgödsel. Teknologin har en stark koppling till hållbarhet och det vore spännande om det går att realisera, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.
Bild: Manfred Antranias Zimmer