Nyheter

Sveriges största solcellspark invigd i Skåne

Sveriges största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo i Skåne. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, motsvarande ca 18 fotbollsplaner, och de 21 080 solpanelerna ger tillsammans en produktionskapacitet på cirka 6 GWh per år. Bakom satsningen står det gröna energibolaget Svea Solar som vill utmana de stora energibolagen och öka takten i Sveriges omställning mot förnybar energi.
– År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt. Traditionella energibolag har investerat tungt i fossila energikällor och har inte de ekonomiska incitamenten för att investera i förnybara alternativ. Det är ingen slump att Sveriges största solcellspark finansieras av mindre aktörer och privata investerare, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar.
– Vi kan heller inte lösa klimat- och energiutmaningen med kärnkraft, oavsett om man är för eller emot dess existens. Ledtiderna för politiska beslut är långa och vi kan inte vända tio år som det tar att bygga en ny reaktor. Energifrågan måste lösas nu. Solcellsparker är både hållbara och de går snabbt att bygga, fortsätter han.
Anläggningen i Tågra utanför Sjöbo uppförs av Svea Solar i samarbete med privatinvesteraren Leif Johansson och lokala markägaren Carl-Axel Dahlgren. Svea Solar är Sveriges största leverantör av solceller. Bolaget tillhandahåller även batterier för lagring av solenergi, laddboxar till elbilar, gröna elavtal samt en app som samlar och ger en överblick över samtliga tjänster. Detta är den fjärde solcellsparken som Svea Solar uppför och de ser ett kraftigt ökat intresse för solenergi.
– Våra solpaneler har blivit både billigare och mer effektiva, vilket gör att intresset ökat explosionsartat, både från privatpersoner och från företag som vill ställa om. Just nu installerar vi 25 solpaneler i timmen runt om i Sverige. Solenergi lockar både de miljömedvetna och de som vill spara pengar, avslutar Erik Martinson, VD på Svea Solar.
Första kund i anläggningen är Sparbanken Skåne som framöver tar all sin el, motsvarande 2 GWh per år, ursprungsmärkt från parken. Parken får också namnet Sparbanken Skånes Solcellspark. Överskottet på 4 GWh per år fördelas till SVEA Solars energikunder.
– Detta handlar inte bara om en hållbar miljö, utan även om fortsatt tillväxt och utveckling i vår region. Närproducerad el kommer att bli viktigare framöver och vi vill vara med och bidra till att säkerställa tillgången till hållbar energi här i Skåne. Det är en investering i framtiden på flera plan, säger Johan Fjelkner på Sparbanken Skåne.