Nyheter

Rain Carbon väljer DuPont Sustainable Solutions som leverantör av globalt stödprogram för säkerhet

Den ledande producenten av industrikemikalier ser över riskhanteringen på sina 15 anläggningar runt om i världen.
Nu tecknar den globala producenten och leverantören av industrikemikalier, Rain Carbon Inc, ett avtal med DuPont Sustainable Solutions (DSS). Syftet är att uppnå högsta möjliga säkerhet samt att utveckla en starkare säkerhetskultur på sina anläggningar runtom i världen. Avtalet sluts efter ett lyckat pilotprojekt på Rain Carbon i Castrop-Rauxel i Tyskland under perioden 2016–2018. Under testperioden sågs en signifikant minskning av incidenter.
– Vi har över 1 800 anställda som är verksamma i en högriskbransch. Vi vill se till att alla anställda är lika medvetna om och har samma förståelse gällande riskerna, så att de säkert kan återvända hem i slutet av varje arbetsdag. Målet med vårt samarbete med DSS är att bygga en lärande organisation som delar bästa praxis mellan anläggningar, samt att uppnå en starkare och mer sammanhängande säkerhetskultur som förenar hur vi hanterar säkerhet. Vårt mål är att helt undvika säkerhetsincidenter, kommenterar Dr. Günther Weymans, COO på Rain Carbon.
Projektet påbörjas under våren 2019 och kommer uppskattningsvis ta två år att genomföra. Det omfattar Rain Carbons 15 anläggningar varav sex ligger i USA, två i Tyskland, två i Kanada, samt en vardera i Belgien, Indien, Nederländerna, Polen och Ryssland.
– Vi ser fram emot att stötta Rain Carbon genom att införa en effektiv bolagsstyrning, för att säkerställa att även de mindre anläggningarna kan förbättra sin säkerhet precis lika effektivt och snabbt som de större. Samtidigt kommer vi att hjälpa företaget med kunskapsöverföring och utveckling av säkerhetskompetenser inom koncernens HSE-team och i hela verksamheten, förklarar Cédric Parentelli, som är chef på DSS i Europa och Nordafrika.
DSS expertkonsulter kommer att stödja och samarbeta med Rain Carbon under hela projektet. Samtliga konsulter talar det lokala språket på den plats där de kommer att vara verksamma. För mer information, besök sustainablesolutions.dupont.com.
DuPont Sustainable Solutions hjälper företag inom ett brett spektrum av branscher. Resultaten handlar inte enbart om uppnå bättre säkerhet, utan även om att skapa värde med hjälp av den positiva effekt som den förbättrade säkerheten har på exempelvis produktivitet, kvalitet och tillförlitlighet.