Nyheter

Jämtkraft prisar SSG Entres enkelhet

Jämtkraft har producerat och levererat energi under mer än 120 år. Sedan drygt fem år tillbaka är man även en mycket nöjd användare av säkerhetsutbildningen SSG Entre för både sina anställda och sina entreprenörer.
Jämtkraft är en anrik och en förhållandevis stor, svensk regional energileverantör, som producerar 100 procent förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri i sina helägda bolag.
För att underhålla sina 17 vattenkraftstationer och fem vindkraftparker med totalt 72 vindkraftverk har Jämtkraft byggt upp en underhållsavdelning på 22 personer, samtidigt som företaget årligen hyr in ett hundratal entreprenörer.
– Vi har under en lägre tid fokuserat på säkerhetsfrågor och medvetet försökt bygga upp en proaktiv säkerhetskultur. För drygt fem år sedan började vi även använda oss av SSG Entre för såväl våra entreprenörer, som våra egna anställda. Vi ville vara säkra på att vi skapade arbetsförhållanden som var så säkra som möjligt för alla, säger Yvonne Berglin, avdelnings- och underhållschef för vatten och vindkraft på Jämtkraft.
Utbildade egen personal
Jämtkraft använder sig idag både av grundkursen i SSG Entre och kompletterar denna med en företagsspecifik säkerhetsutbildning.
– Våra erfarenheter av SSG Entre har varit uteslutande positiva. Vi har kunnat konstatera att vi bättre har kunnat säkra informationen till entreprenörerna. Sedan tycker vi att den är mycket bra ur administrativ synpunkt. Enkelhet är ett ledord. Utbildningen gör det enkelt att ställa säkerhetskrav i upphandlingarna. Den har också tagits väl emot av entreprenörerna. Den har ett bra innehåll, är enkel att använda och från vår sida blir det också enklare att säkra att säkerhetsinformationen verkligen når ut till och förankras på individnivå, säger Yvonne Berglin och tillägger:
– Jag tycker också att det är positivt med det externa signalvärde SSG Entre ger. Den talar om för entreprenörer och anställda att vi verkligen menar allvar med vårt säkerhetsarbete. Om du vill komma in och arbeta på våra arbetsplatser måste du ha den här utbildningen.
Högt säkerhetsmedvetande
Yvonne Berglin menar att Jämtkraft har byggt upp en tradition av god och hög säkerhetskultur.
– Vi har farliga miljöer och jag tycker att vi idag har ett högt säkerhetsmedvetande, som vi hela tiden jobbar med och kontinuerligt försöker utveckla med hjälp av löpande dialog, arbetsmiljöplaner, riskanalyser, riskobservationer och tillbudsrapporteringar.
Hon avslutar:
– Internt och externt finns det en stor förståelse för detta arbete. Frågan är angelägen för alla – vi vill ju alla komma friska hem till våra familjer på eftermiddagarna.
Bilden:
​Jämtkraft har producerat och levererat energi under mer än 120 år.
Foto: Jämtkraft