Nyheter

Med ansvar för WSPs största projekt

WSP har en gedigen erfarenhet av att driva stora multidisciplinära uppdrag. Nu startar man en ny sektion med ansvar för att utveckla och leda de största och mest komplexa uppdragen. Chef för den nya sektionen blir Anna Melin Berglund.
Anna Melin Berglund började på WSP i november 2018 och kom innan dess från en roll som programledare för Spårväg City och Program Pendeltåg på Trafikförvaltningen, SLL. Hon ser fram emot att få leda arbetet med att framtidssäkra WSPs kompetens inom uppdragsledning.
– WSP är redan idag starka inom uppdragsledning. Med vår nya sektion etablerar vi en arena för kompetensutveckling inom disciplinen. Genom att kombinera verktyg och metod med erfarenhetsåterföring och ledarskap bygger vi tillsammans den bästa och starkaste uppdragsledningen, säger Anna Melin Berglund.
WSP arbetar i stora projekt över hela världen och ambitionen är att ytterligare stärka det globala samarbetet för att dra nytta av den specialistkompetens som finns i de olika länderna.
– Målet är att vara den mest attraktiva partnern för våra kunder och den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare. Det ska vara spännande, utmanande och utvecklande att arbeta hos oss. Mottot är att ha roligt på jobbet och det vill vi ska genomsyra våra uppdrag – gärna hela vägen till slutanvändarna, säger Anna.
Den nationella sektionen kommer samla kompetens inom uppdragsledning, projekteringsledning och uppdragsstyrning.