Nyheter

Flera fackförbund inom LO vill skrota industriavtalet

Industriavtalet styr hur stora löneökningarna blir och förbunden i 6F-gruppen vill nu i stället se en ny modell där LO centralt ska förhandla om löneökningarna tillsammans med tjänstemannafacken.
– Då breddar man underlaget och då får vi som är verksamma på hemmamarknaden också ett inflytande och insyn i vilken löneökningstakt vi ska ha, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets och 6F.
Det har länge riktats kritik mot industriavtalet som sedan 1997 styr löneökningstakten utifrån hur höga löneökningar företagen klarar av i konkurrens med omvärlden.
Kritiken grundar sig i att avtalet gör det svårare att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män eftersom löneökningen anges i procent vilket gynnar gynnar högavlönade.