Nyheter

NSK visar innovationer på internationella VDI-kongressen

I takt med bilindustrins övergång till elektriska fordon (EV) och den fortsatta downsizing-utvecklingen kommer NSK att sätta ljuset på ett kompakt EV-drivsystem vid internationella kongressen Dritev 2019 i Bonn, Tyskland (10-11 juli). Utrustad med NSK:s spårkullager passar det innovativa systemet höghastighetsapplikationer i kraftfulla elektriska drivlinor.
Dritev organiseras av Association of German Engineers (VDI) Wissensforum och samlar ihop världens experter på drivlinor. Evenemanget är mer relevant än någonsin, eftersom transmissionsvärlden för närvarande måste möta marknadsutmaningar såsom kontroll av koldioxidutsläpp, en explosiv ökning av drivlinevarianter och myndighetsregleringar. Många problem kvarstår, varför företag måste driva olika strategier som leder till en omfattande elektrifiering av drivlinan, eftersom det här är det bästa sättet att möta framtiden.
Resultatet av NSK:s senaste FoU-satsningar kommer att visas upp, med särskild inriktning på avancerade EV-teknologier och produkter, fordonselektrifiering och förbättrad effektivitet i drivaggregatets komponenter. Exempelvis så kommer den viktigaste transmissionslösningen på mässan att vara den förutnämnda dragdrivna NSK EV-hastighetsreduceraren, vilken bidrar till downsizing genom användning av en kombinerad dragreducerare och höghastighetsdesign. I fysiska termer är systemet 40 % mindre än ett konventionellt dragdrivsystem. Med ett reduktionsförhållande på 4 är NSK-systemet med sina 125 kW också betydligt tystare i drift.
NSK kommer att presentera en kombination av nuvarande teknik och stegvis elektrifiering med produkter som stöder från standard, via HEV, till EV-projekt. I mittfasen bland ett antal andra transmissionssektioner finns EV-dragdrivsystemet.
Utöver spårkullager som inkluderar höghastighetsversioner och elektrisk isolering, kommer andra viktiga lager att visas på mässan, såsom nålrullager, cylindriska rullager och koniska rullager upp till 6:e generationsvarianter, vilka alla används av europeiska OE- (Original Equipment) och primära kunder (tier customers) i bilindustrin.
Longressdelegater kan besöka NSK på World Conference Center i monter 115.
Pressfoto
1) NSK:s EV-drivsystem använder spårkullager för användning vid höga hastigheter