Nyheter

MDH får 34 miljoner kronor för att utbilda medarbetare inom svensk industri

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) besöker Västerås på tisdagen för att skriva under ett avtal som ger Mälardalens högskola (MDH) 34 miljoner kronor för att stärka kompetensutvecklingen i svensk tillverkningsindustri inom digitalisering, effektivitet och hållbarhet.
Satsningen, som går under projektnamnet Premium, bedrivs av MDH i samarbete med Jönköpings tekniska högskola (JTH) och har till syfte att skapa ett kunskapslyft inom tillverkningsindustrin i Sverige. Exempel på företag som varit involverade i kartläggning av vilka behov som finns är ABB, Bombardier, Volvo CE och Scania.
– Rätt kompetens är avgörande för företagens överlevnad och Sveriges konkurrenskraft. Grunden för Premiums utveckling av kurser kommer från behovet av ny kompetens inom industrin till följd av den snabba teknikutvecklingen, och kopplas till starka forskningsmiljöer på MDH och JTH. Därmed skapas en länk mellan forskning, utbildning och nytta för företagen, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.
Kurserna ges i flexibel form, vilket gör att studier och arbetsliv kan kombineras. Kurserna delas in i fyra fokusområden: industri 4.0 (den nya uppkopplade industrin), effektiv utveckling, flexibel och förändringsbar produktion samt hållbar produktion.
– Satsningen på Premium är den största i sitt slag i Sverige. KK-stiftelsens beslut att finansiera Premium med 34 miljoner kronor gör att vi kan ge 21 kurser under de kommande fyra åren. Det livslånga lärandet kommer att vara avgörande för Sveriges konkurrenskraft framöver och vi på MDH har en viktig roll att fylla. Vi satsar på flexibla kurser även inom mjukvaruutveckling – Prompt – och framtidens energi – FutureE, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.
På plats vid avtalsskrivningen är Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen, Paul Pettersson, rektor vid MDH samt Jessica Bruch, projektledare Premium.
Bild: MDH