Nyheter

Castrol introducerar en återvinningsbar rengöringsvätska för metallbearbetning

Castrol har introducerat sin första återvinningsbara serie av högpresterande rengöringsvätskor för metallbearbetning, Castrol Techniclean XBC. Det nya sortimentet gör att metallbearbetning kan öka produktiviteten i tillverkningsprocesser samt minska vattenförbrukning med upp till 60 %1, sänka kostnader för avfallshantering1 och förbättra hälsan och säkerheten.
Även om de flesta moderna rengöringsvätskor för metallbearbetning är effektiva vid borttagning av rak olja, emulgerande skärvätskor och partiklar har de ofta svårt att separera vissa komponenter i metallbearbetningsvätskan från tvätten. När jordbelastning når en kritisk nivå behöver kontaminerad rengöringsvätska ersättas. Till följd av detta har användning av både vatten och rengöringsvätska ökat, vilket i sin tur har medfört högre kostnader för avfallshantering.
Castrol Techniclean XBC är annorlunda. Förutom dess utmärkta demulgerande prestanda för enkel skumning och lång badlivslängd² är den också utformad för höga nivåer av kompatibilitet med skärvätskorna Castrol Alusol och Hysol XBB. Detta betyder att den, i stället för att kastas bort i slutet av dess användbara livslängd, kan återvinnas till ett skärvätskesystem utan att prestandan försämras. Detta hjälper till att minska vattenförbrukning och att minska eller helt eliminera avfallskostnader för använda rengöringsmedel.
– Techniclean XBC erbjuder inte bara utmärkt prestanda vid industriell rengöring, säger Michael Petzold, Global Product Manager på Castrol. Techniclean XBC representerar ett potentiellt steg framåt i kampen för avfallsfri tillverkning där varaktighet och återanvändning är bland de viktigaste delarna i den cirkulära ekonomin.
Laboratorietester och fallstudier hos kunder har påvisat låg skumning2 hos Castrol Techniclean XBC i en rad olika temperaturintervall och dess lämplighet för rengöring vid låga temperaturer i modern sprayutrustning för översvämning och högt tryck.
Castrol Techniclean XBC innehåller inte borsalter eller formaldehydfrigörande biocider3. Den finns tillgänglig i två varianter för att uppfylla vissa lokala bestämmelser: Techniclean 80 XBC med MEA (monoetanolamin) och Techniclean 90 XBC utan MEA3.