Nyheter

Internationell träff om förändrat klimat i Härnösand och Sundsvall

Skyfall och värmeböljor riskerar att bli en del av vardagen i Sverige i framtiden. Nu besöker aktörer från sju europeiska länder Härnösand och Sundsvall för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur ett förändrat klimat påverkar oss. Träffen ingår som en del i EU-projektet CLIMATE.
Projektet handlar om att ta reda på hur vi anpassar våra samhällen till ett klimat i förändring, hur vi ska klara extrema väderhändelser i framtiden och hur vi får människor att ställa om tankarna för framtida klimatförändringar.
− Vi har redan sett mer extrema situationer med både torka och skogsbränder, skyfall och översvämningar, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg i Härnösands kommun och Härnösands deltagare i projektet.
För Sverige deltar bland annat även Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. Övriga aktörer kommer från Irland, Nordirland, Skottland, Finland, Norge, Island och Färöarna.
Deltagarna träffas under tre dagar, 10-12 juni, i Härnösand och Sundsvall för att utbyta erfarenheter och hitta metoder och arbetssätt för att ta fram klimatanpassningsplaner.
Onsdagen den 12 juni är projektdeltagarna i Härnösand och kommer då bland annat att besöka Möckelsjöberget, där det var en stor skogsbrand förra sommaren. Ett annat mål är Gerestabäcken, som tidigare har breddats och nu utreds för att se om det behövs ytterligare åtgärder för att klara framtida flöden.
Deltagarna besöker även Sandös övningsområde för beredskap inför ras och skred. Det är Sveriges och kanske Europas enda övningsanläggning i sitt slag. Dagen avslutas på Hotell Höga Kusten med föredrag om landhöjningen i Höga Kusten.
− Det ska bli roligt att få visa upp Härnösand och våra förutsättningar och utmaningar, säger Daniel Johannsson. Det är väldigt viktigt att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter med andra länder på det här sättet för att skapa bättre beredskap för framtidens klimat.
Fakta:
EU-projektet CLIMATE (The Collaborative Learning Initiative Managing and Adapting to the Environment) pågår till våren 2020. Projektet har en budget på 1,3 miljoner euro. Finansiärer är EU:s Interregprogram, Region Västernorrland, Härnösands kommun med flera.
Läs mer om projektet
http://climate.interreg-npa.eu
Bilden:
När skogsbränder riskerar att bli vanligare behöver samhället ha bättre planer för att möta klimatförändringar.
Bild: Härnösands kommun