Nyheter

Carrier presenterar kylmedelsstrategi för låg global uppvärmning

Carrier bekräftar företagets kylmedelsstrategi i Europa genom att välja HFO-kylmedel med låg global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP) för de flesta av sina kommersiella uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringstillbehör (HVAC).

Carrier, en ledande leverantör av högteknologiska värme-, luftkonditionerings- och kyllösningar, ingår i Carrier, en ledande global leverantör av innovativ HVAC, kyl-, brand-, säkerhets- och byggautomationsteknik.

Carrier är engagerad i att leverera lösningar som bevarar miljön och överensstämmer med EU:s F-gasförordningar. Utöver satsningen på låga GWP-kylmedel har Carrier i Europa uppnått en betydande minskning av kylmedel i sina produkter på upp till 50 % under de senaste fem åren. Företaget har arbetat för att välja den bästa kandidaten som ersätter HFC R-134a i skruv- och centrifugalkylare och HFC R-410A i rullkylare, värmepumpar och takenheter.

För skruvkylare och värmepumpar valde Carrier HFO R-1234ze för att ersätta HFC R-134a. Med en GWP på mindre än 1, enligt IPCC:s (International Panel for Climate Change) 5:e Assessement Report, så belastas R-1234ze(E) inte av begränsningar från EU:s F-gasreglering eller Kigali Amendment of the Montreal Protocol för fluorerade växthusgaser. Det ingår i Carrier PUREtec™ -familjen med långsiktiga kylmedelslösningar. Carrier var först med att lansera den nyaste generationen av AquaForce®-kylare med PUREtec™-köldmedium för tre år sedan och fortsätter att växa med mer än 300 enheter installerade i Europa, Mellanöstern och Afrika och mer än 2 miljoner timmar av bevisad tillförlitlighet, vilket är ett kärnvärde för Carrier. Produkter inom detta område förbättrar produktens effektivitet med i genomsnitt 10 % och överstiger redan Eco-design 2021-kraven och uppfyller idag Kigali Amendment för 2036.

Carrier valde HFO R-1233zd(E) som långsiktigt kylmediet för centrifugalkylare. Med en GWP på 1 påverkas det inte heller av F-Gas-regleringar. Carrier AquaEdge® 19DV är ett bra exempel på ett framgångsrikt sortiment med detta kylmedel.

För rullande kylaggregat och värmepump-serier är tillgänglig kompressorteknik inte kompatibel med låga GWP HFO-kylmedel. Vissa lösningar fungerar med medelhög GWP HFC-kylmedel och Carrier utvecklar ett komplett sortiment av kyl- och värmeprodukter som överensstämmer med och överstiger kraven för ekodesign 2021 och arbetar med medelhög GWP HFC-kylmedel. Dessa serier kommer att lanseras inom kort och optimeras för energieffektivitet samtidigt som de har samma arbetstemperatur som de nuvarande enheterna som arbetar med R-410A.

Som teknikledare inom värme-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen med sina olika kylanläggningar, fortsätter Carrier att driva sin tekniska utveckling för långsiktiga lösningar med lägre inverkan på den globala uppvärmningspotentialen och bekräftar sitt engagemang för hållbarhet.