Nyheter

Wibax hjälper sina kunder att minska sitt fossila CO2 utsläpp

– Sett till biooljeförsäljning under 2018 så har vi bidragit till att kunderna minskat sitt fossila CO2-utsläpp med totalt cirka 238 000 ton, säger David Wiklund, Managing Director, Wibax Biofuels.
I klimatkrisens spår öppnas dörrar för biooljan som ett kompletterande bränsle då drivkraften är både grön och ekonomisk. Marknaden har svängt de sista åren och allt fler tar ansvar för en hållbar framtid. Idag finns både en grön och ekonomisk drivkraft för att använda bioolja då den är skattebefriad. Och samtidigt har skattereduktionen för fossilt bränsle minskat avsevärt de senaste åren.
Bioolja ett mycket energirikt biobränsle som använts sedan sjuttiotalet. Framställningen sker ur rest- och biprodukter från bland annat livsmedelsindustri, oleokemisk industri och biodieseltillverkning. För att underlätta för kunden tar Wibax gärna ett helhetsgrepp om konverteringen. Denna helhetslösning förenklar processen vilket har visat sig vara väldigt lyckat.
– Tillsammans med kunden analyserar Wibax vilken typ av bioolja som passar bäst och hjälper till med installation, igångkörning, optimering samt utvärdering. Att vara med från start till mål förenklar för kunden genom att de slipper ha kontakt med olika leverantörer. Dessutom är det vi på Wibax som kan våra produkter bäst och kan därför anpassa med rätt utrustning till produkten. Den som är osäker kan provtesta biooljan och utrustning.
– Vi rekommenderar kunden att man proveldar så att man får klämma och känna innan man tar ett slutgiltigt beslut. Wibax kan även hjälpa till administrativt med att göra ansökan till Klimatklivet. Vårt helhetskoncept innefattar dessutom en heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med Wibax Bioolja.
– Sett till biooljeförsäljning under 2018 så har vi bidragit till att kunderna minskat sitt fossila CO2-utsläpp med totalt cirka 238 000 ton1, säger David Wiklund, Managing Director, Wibax Biofuels.
Koloxidminskningen är beräknad utifrån bränslenas innehåll av fossilt kol, med differensen om bränslet hade varit 100% fossilt.
Bilden:
David Wiklund, Managing Director, Wibax Biofuels.