Nyheter

Skånes vindkraftspris 2019 går till Eolus Vind

Eolus Vind vinner Skånes vindkraftspris 2019 för deras insatser med kunskapsspridning om vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den klimatutmaning vi står inför.
Juryn består av Cecilia Dalman Eek – Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist – Klimatstrateg Malmö stad, Fredrik Andrén-Sandberg – Policy and Regulatory Officer, Nordics, E.ON Climate & Renewables, Anna Peterson – Landskapsarkitekt & adjunkt SLU samt Cecilia Thapper – Projektledare, Sustainable Business Hub.
Juryns motivering lyder:
”Med en kontinuitet och långsiktighet i sina ambitioner arbetar Eolus Vind med kunskapsspridning om vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den klimatutmaning vi står inför. Information tillgängliggörs inte minst genom sitt öppna heldagsseminarium en januarilördag med imponerande program – en populär mötesplats som varje år samlar mer än 300 personer i Hässleholm.”
Vid sidan av vinnarna får Ottosson Färgmakeri och Göran Loman juryns hedersomnämnande.
Priset delas ut årligen i föreningen Skånes vindkraftsakademi och sponsras i år av Energikontoret Skåne.
Bilden:
Sandra Johanne, Länstyrelsen Skåne/ordförande Skånes vindkraftsakademi, Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare, Per Witalisson, Eolus Vind, Johan Hammarqvist, Eolus Vind, Jakob Economou, Energikontoret Skåne och Skånes vindkraftsakademi.